Участь викладачів кафедри у Всеукраїнському дискусійному форумі «Тенденції підготовки фахівців у сфері освіти та освітнього менеджменту»

     13-14 червня 2024 р. викладачі кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи взяли участь у Всеукраїнському дискусійному форумі «Тенденції підготовки фахівців у сфері освіти та освітнього менеджменту». Організатори форуму – Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Під час відкритої дискусії учасники обговорили концепцію вітчизняної системи освіти у контексті європейських прагнень. Зокрема, йшлося про актуальність змісту, мети й завдань, принципів освіти для європейського виміру України; форми та методи впровадження знань про Європу; проблеми формування активного життєвого самовизначення сучасної молодої людини, її здатності до побудови власної життєвої траєкторії.

У межах форуму викладачі кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи взяли участь у панельній дискусії «Соціально-педагогічні теорії, концепції та практики в умовах суспільних трансформацій». Спікеркою виступила Коломієць Олена Германівна, докторка філософських наук, професорка, завідувачка катедри освітнього і соціокультурного менеджменту та соціальної роботи Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Обговорено питання соціально-педагогічної підтримки різних категорій населення в закладах освіти та соціального спрямування; професійного розвитку майбутнього фахівця як складника його соціально-педагогічної діяльності у контексті сучасної соціокультурної ситуації; соціальне становлення особистості та ін.

Після кожної дискусійної панелі учасниками форуму проходило жваве обговорення з подальшою можливістю ставити запитання.

Висловлюємо щиру вдячність за чудову організацію заходу, а спікерам – за плідну роботу та змістовну інформацію. Форум є важливим кроком у розвитку співпраці між кафедрами різних ЗВО, який сприятиме підвищенню якості навчання та підготовки майбутніх конкурентоспроможних кваліфікованих фахівців, зокрема, соціальних працівників, які відповідатимуть сучасним запитам і вимогам