Акредитація освітньо-професійної програми  «Соціальна педагогіка» зі спеціальності 231 «Соціальна робота» галузі знань 23 «Соціальна робота» за другим (магістерським) рівнем

На кафедрі соціальної педагогіки та соціальної роботи Педагогічного факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» працює експертна комісія з Міністерства освіти і науки України у складі голови комісії – Ярошенко Алли Олександрівни – доктора філософських наук, професора, завідувача кафедри Читати далі