Соціальна робота (бакалаврат)

Протоколи спільних засідань кафедри з роботодавцями, здобувачами, випускниками

Анкета для опитування студентів

Анкета для опитування роботодавців

Анкета для опитування випускників

Результати анкетування для випускників 

Результати анкетування для стейкхолдерів

Результати анкетування для студентів

Анкетування щодо рівня задоволеності студентів ОК за ОП “Соціальна робота”

Результати опитування  студентів щодо рівня задоволеності  ОК за ОП “Соціальна робота”