Тематика бакалаврських робіт

Рекомендований перелік тем

кваліфікаційних (бакалаврських) робіт

Освітня програма «Соціальна робота»

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень 

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Галузь знань: 23 Соціальна робота 

Спеціальність: 231 Соціальна робота

Освітня програма: Соціальна робота

Форма навчання: денна/заочна

 

Рекомендований перелік тем кваліфікаційних (бакалаврських) робіт

на 2023-2024 н.р.

Ворощук О. Д. 1. Технологія профілактики та подолання міжособистісних конфліктів у підлітковому віці.

2. Організація і управління діяльністю студентських соціальних служб у вищих навчальних закладах України.

3. Особливості професійної міжособистісної взаємодії у соціальній роботі.

4. Формування соціальної компетентності старшокласників в умовах громадського об’єднання.

5. Формування соціального здоров’я дітей-сиріт підліткового віку в загальноосвітніх школах-інтернатах.

Дідух І. Я. 1. Соціальна реклама: теорія і практика розвитку.

2. Проєктна діяльність як невід’ємна частина реалізації соціальних ініціатив.

3. Інноваційні технології в соціальній роботі.

4. Особливості гендерної соціалізації осіб з інвалідністю.

5. Впровадження концепцій доступності для осіб з інвалідністю.

Зозуляк-Случик Р. В. 1. Особливості соціального захисту  внутрішньо переміщених сімей.

2. Особливості професійної підготовки соціальних працівників у країнах ЄС.

3. Діяльність недержавних організацій з внутрішньо  переміщеними особами.

4. Засади профілактичної роботи в Центрах соціальних служб.

5. Формування відповідальності у майбутніх фахівців із соціальної роботи у ЗВО.

Комар І. В. 1. Використання соціально-профілактичного тренінгу в роботі соціального педагога.

2. Тренінг як інноваційна форма соціально-педагогічної роботи.

3. Вплив засобів масової інформації на соціальне виховання.

4. Соціальна робота з дітьми та молоддю за місцем проживання.

5. Соціально-педагогічна робота з формування навичок соціальної компетентності у вихованців інтернатних закладів.

Кулик І. Я. 1. Соціальні технології реабілітації осіб без постійного місця проживання.

2. Соціальний супровід сімей, які мають прийомних дітей.

3. Особливості соціальної роботи з багатодітними сімями на сучасному етапі.

4. Соціальний супровід сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

5. Соціальна підтримка молодої сім’ї.

Лемко Г. І. 1. Спілкування в соціальних мережах як чинник агресивності в ранньому юнацькому віці.

2. Патронат сім’ї: теорія і практика деінституалізації.

3. Соціальна реабілітація дітей, що зазнали насильства в сім’ї.

4. Стан та перспективи розвитку сімейних форм опіки в сучасній Україні.

5. Особливості профілактичної соціальної роботи у запобіганні торгівлі людьми.

Михайлишин Г. Й. 1. Стресостійкість як одна з важливих складових профілактики професійного вигорання фахівців соціальної роботи.

2. Подолання професійних стереотипів у роботі соціальних працівників.

3. Благодійні фонди в системі соціальної роботи.

4. Проєктний менеджмент в контексті реалізації соціальних проєктів у місцевих громадах.

5. Вітчизняний досвід впровадження інновацій у соціальній роботі.

Петришин Р. А. 1. Соціально-правовий супровід дітей із неблагополучних сімей.

2. Неблагополучна сім’я як об’єкт роботи соціальних служб в територіальній громаді.

3. Здійснення соціально-молодіжної політики в територіальній громаді.

4. Соціальний захист прав і законних інтересів неповнолітніх нормами сімейного законодавства.

5. Сучасна стратегія розвитку соціальної роботи в Україні в наданні соціальних послуг.

Протас О. Л. 1. Соціальна підтримка безробітних осіб з функціональними обмеженнями в умовах центру зайнятості 

2. Соціальний супровід дітей із дистантних сімей.

3. Адаптація дітей, позбавлених батьківського піклування, в умовах центру соціально-психологічної реабілітації.

4. Медіація як технологія супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

5. Соціальна робота з вразливими категоріями населення в умовах об’єднаної територіальної громади.

Сабат Н. В. 1. Технології надання соціальних послуг у територіальних центрах соціального обслуговування.

2. Технології соціальної підтримки членів внутрішньо переміщених сімей засобами арттерапії.

3. Технології соціальної підтримки учасників бойових дій у процесі їхньої адаптації до мирного життя.

4. Технології соціальної роботи з людьми похилого віку в умовах закладів соціального обслуговування.

5. Технології використання інтернет-ресурсів у професійній діяльності соціальних працівників.

Сабат Н. І. 1. Соціалізація дітей і молоді з тимчасово окупованих територій України засобами арттерапії.

2. Організація партнерської взаємодії з сім’ями внутрішньо переміщених осіб.

3. Соціальна підтримка членів сімей учасників бойових дій.

4. Соціальна профілактика відмови сім’ї від літнього родича.

5. Особливості соціальної роботи у територіальній громаді в період кризи.

Тимків Л. С. 1. Соціальна робота з підлітками, схильними до скоєння злочинів і   правопорушень у центрах сім’ї, дітей та молоді.

2. Соціальний аспект діяльності молодіжних об’єднань.

3. Формування соціальної адаптивності  дітей з аутизмом в освітньому процесі спеціальної (корекційної) школи

4. Соціальна робота з профілактики професійного вигорання  соціальних працівників.

5. Сімейно-орієнтований підхід в контексті соціальної роботи з сім’ями, що перебувають в складних життєвих  обставинах

 

Рекомендований перелік тем

кваліфікаційних (бакалаврських) робіт

Освітня програма «Соціальна педагогіка»

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень 

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Галузь знань: 23 Соціальна робота 

Спеціальність: 231 Соціальна робота

Освітня програма: Соціальна педагогіка

Форма навчання: денна/заочна

Рекомендований перелік тем кваліфікаційних (бакалаврських) робіт

на 2021-2022 н.р.

 1. Формування культури соціородинної ідентичності в сім’ї.
 2. Формування психолого-педагогічної культури батьків (та інших родинних вихователів).
 3. Формування родинної культури у старшокласників (аналогічно дітей різних вікових груп).
 4. Формування гендерної культури старшокласників (аналогічно дітей різних вікових груп).
 5. Формування статевої культури старшокласників (аналогічно дітей різних вікових груп).
 6. Формування елементів сексуальної культури старшокласників (аналогічно осіб різних вікових груп).
 7. Формування емоційно-інтимної культури у старшокласників (аналогічно дітей різних вікових груп).
 8. Соціально-психологічні особливості виховання молодших школярів (аналогічно дітей різних вікових груп) із неповних сімей.
 9. Соціально-психологічні особливості виховання молодших школярів (аналогічно дітей різних вікових груп) із повних змінених сімей.
 10. Соціально-психологічні особливості виховання молодших школярів (аналогічно дітей різних вікових груп) із адопційних сімей.
 11. Соціально-психологічні особливості виховання молодших школярів (аналогічно дітей різних вікових груп) із опікунських сімей.
 12. Соціально-психологічні особливості виховання молодших школярів (аналогічно дітей різних вікових груп) із патронатних сімей.
 13. Соціально-психологічні особливості розвитку і поведінки дітей із неповних сімей.
 14. Соціально-психологічні особливості розвитку і поведінки дітей із неповних сімей (аналогічно із різних типів неповних сімей – осиротілих, позашлюбних, розлучених, дистантних).
 15. Соціально-психологічні особливості розвитку і поведінки дітей із повних змінених сімей (аналогічно із різних типів повних змінених сімей).
 16. Соціально-психологічні особливості розвитку і поведінки дітей із адопційних сімей (аналогічно із різних типів адопційних сімей).
 17. Соціально-психологічні особливості розвитку і поведінки дітей із опікунських сімей (аналогічно із різних типів опікунських сімей).
 18. Соціально-психологічні особливості розвитку і поведінки дітей із патронатних сімей (аналогічно із різних типів патронатних сімей).
 19. Соціально-психологічні особливості розвитку і поведінки дітей із неблагополучних сімей (аналогічно із різних типів неблагополучних сімей).
 20. Соціально-психологічні особливості розвитку і поведінки дітей із однодітних сімей (аналогічно із різних типів малодітних сімей).
 21. Соціально-психологічні особливості розвитку і поведінки дітей із багатодітних сімей (аналогічно із різних типів багатодітних сімей).
 22. Соціально-психологічні особливості розвитку і поведінки дітей в умовах задоволення/незадоволення і правильного формування їхніх біологічних потреб.
 23. Соціально-психологічні особливості розвитку і поведінки дітей в умовах задоволення/незадоволення і правильного формування їхніх соціальних потреб.
 24. Соціально-психологічні особливості розвитку і поведінки дітей в умовах задоволення/незадоволення і правильного формування їхніх економічних потреб.
 25. Соціально-психологічні особливості розвитку і поведінки дітей в умовах задоволення/незадоволення і правильного формування їхніх духовних потреб.
 26. Соціально-психологічні особливості взаємовідносин у молодій сім’ї.
 27. Використання специфічних форм і методів соціального психолого-педагогічного супроводу різних типів опікунських сімей.
 28. Використання специфічних форм і методів соціального психолого-педагогічного супроводу різних типів патронатних сімей.
 29. Корекція професійних умінь і навичок діяльності соціального педагога (практичного психолога) з різними типами патронатних сімей.
 30. Соціально-психологічна підтримка різних типів сімей у родинному вихованні зростаючого покоління.

2020-2021 н.р.

 1. Сімейні традиції у вихованні моральності учнів старших класів.
 2. Соціалізація молодших школярів в середовищі ровесників.
 3. Вплив соціальних мереж на процес соціалізації підлітків. 
 4. Співпраця соціального педагога з громадськими молодіжними організаціями у забезпеченні їх прав. 
 5. Соціальна робота з вразливими категоріями населення в умовах об’єднаної територіальної громади. 
 6. Підвищення педагогічної культури батьків як умова попередження сімейного неблагополуччя.
 7. Вплив груп продовженого дня на соціальний розвиток дітей молодшого шкільного віку. 
 8. Соціально- педагогічні особливості організації дозвіллєвої діяльності з дітьми- сиротами.
 9. Особливості статевого виховання підлітків в умовах закладу середньої освіти.
 10. Емоційне вигорання працівників соціальних служб.
 11. Соціально-правовий захист дітей та молоді в діяльності соціальних служб.
 12. Особливості готовності студентської молоді до створення.
 13. Особливості діяльності соціального працівника на різних етапах професіоналізації.
 14. Виховання моральних цінностей старшокласників.
 15. Формування в учнів молодшого шкільного віку навичок спілкування в системі соціальних взаємовідносин.
 16. Соціально-педагогічні засади формування екологічної культури учнівської молоді.

2019-2020 н.р.

 1. Формування педагогічної культури майбутніх соціальних педагогів.
 2. Вплив сімейного виховання на соціалізацію дитини дошкільного віку.
 3. Соціально-педагогічна робота щодо профілактики насильства над дітьми в сім’ї.
 4. Вплив засобів масової інформації на соціалізацію підлітків.
 5. Оцінка потреб дитини як умова планування соціального супроводу прийомної сім’ї.
 6. Соціально-педагогічна діялність щодо запобігання конфліктів між батьками і дітьми.
 7. Сімейне виховання – запорука психічного здоров’я дитини: проблеми та шляхи їх вирішення.
 8. Вплив дитячо-батьківських стосунків на розвиток психоемоційної сфери дошкільників.
 9. Роль профорієнтація у соціальному становленні сучасної молодої людини.
 10. Формування моделі чоловічої поведінки хлопчиків в материнській неповній сім‘ї.
 11. Соціально-педагогічні умови виховання морально-естетичних почуттів дітей засобами казкотерапії.
 12. Соціально-правова профілактика кібербулінгу в освітньому середовищі серед підлітків.
 13. Профілактика насильства над учнями в умовах шкільного середовища.
 14. Розвиток обдарованості підлітків в умовах закладу загальної середньої освіти.
 15. Соціально-педагогічний супровід дітей із неблагополучних сімей в умовах закладу загальної середньої освіти.
 16. Сімейний патронат як ефективна соціально-педагогічна інновація України.
 17. Соціальний супровід однодітних сімей.
 18. Превентивне виховання  як чинник попередження тютюнозалежності у середовищі підлітків.
 19. Волонтерська діяльність як соціальний феномен.
 20. Соціально-педагогічна корекція девіантної поведінки молодших школярів загальноосвітньої школи.
 21. Соціально-педагогічні особливості розвитку духовно-моральних цінностей молодших школярів в умовах соціально-виховного середовища нової української школи.
 22. Педагогічний супровід професійного самовизначення старшокласників.
 23. Особливості соціально-економічного захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківської опіки в Україні.
 24. Соціально-педагогічна реабілітація дітей з легкою розумовою відсталістю.
 25. Формування інтелектуальної готовності до навчальної дяльності дітей старшого дошкільного віку в умовах ЗДО.
 26. Молодший шкільний вік під впливом сімейного виховання.
 27. Соціалізації підлітків під впливом соціальних мереж- приховані проблеми сучасності.
 28. Арт-терапія як форма роботи соціального педагога з дітьми дошкільного віку.
 29. Формування соціально-значущих якостей молодших школярів в умовах школи.
 30. Соціально-культурна реабілітація дітей з особливими освітніми потребами арт-терапевтичними засобами.
 31. Соціально-педагогічна корекція девіантної поведінки старшокласників.
 32. Здоров’я зберігаючі технології  роботі соціального педагога  умовах загальноосвітньої школи.
 33. Профілактика вагітностей серед дівчат підліткового віку.
 34. Молодіжна субкультура як предмет соціологічного дослідження.
 35. Формування педагогічної культури майбутніх соціальних педагогів.
 36. Формування соціальної компетентності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в умовах дитячого будинку.
 37. Соціально-педагогічні основи здійснення процесу статевого виховання старшокласників.
 38. Покращення шлюбно-сімейних стосунків як напрям соціально-педагогічної  діяльності.
 39. Соціально-педагогічні аспекти формування морально-патріотичних почуттів учнівської молоді.
 40. Соціально-педагогічна діяльність з профілактики неуспішності підлітків в умовах ЗО.
 41. Методика і практика соціальної роботи з безпритульними дітьми.
 42. Взаємодія соціального педагога з органами виконавчої влади у правовому.
 43. Психологічні допомога особам з серцево-судинними розладами.
 44. Соціально-психологічні особливості формування ціннісних орієнтацій студентів вищих навчальних закладів.
 45. Організація і діяльність молодіжного волонтерського руху в Україні.
 46. Робота соціального педагога з обдарованими дітьми в школі.
 47. Особливості адаптації студентської молоді до умов навчання у вищому навчальному закладі.
 48. Соціалізація дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в Центрі опіки дитини.
 49. Попередження девіантної поведінки підлітків у контексті діяльності соціального педагога.
 50. Соціально-психологічні особливості розвитку і поведінки дітей із неповних сімей.
 51. Соціально-психологічні умови подолання конфліктів у підлітковому середовищі.
 52. Соціалізація дітей дошкільного віку засобами казкотерапії.
 53. Соціально-педагогічна допомога дітям із сімей учасників ООС.

2018-2019 н.р.

 1. Здійснення превентивного виховання тютюнозалежності серед підлітків.
 2. Волонтерство як соціальний феномен.
 3. Особливості роботи соціального педагога з метою покращення шлюбно-сімейних стосунків.
 4. Формування здорового способу життя у молодіжному середовищі як соціальна проблема.
 1. Особливості діяльності ЦСССДМ  Івано-Франківщини  з молоддю.
 2. Особливості здійснення соціально-педагогічної роботи з неблагополучними сім’ями.
 3. Особливості здійснення соціально-педагогічної та соціальної роботи з важковиховуваними підлітками.
 4. Діяльність організації «Пласт» як чинника соціалізації дітей юнацького віку Галичини (перша третина ХХ століття).
 5. Комп’ютерна залежність у підлітковому середовищі як соціально-педагогічна проблема.
 6. Включення підлітків у систему релігійних відносин як чинник соціалізації.
 7. Соціально-педагогічні аспекти популяризації здорового способу життя серед старшокласників.
 8. Вирішення конфліктів у середовищі старшокласників як соціально-педагогічна проблема.
 9. Особливості діяльності соціального педагога з підлітками схильними до делінквенції.
 10. Соціально-педагогічна корекція соціальним педагогом порушень поведінки підлітків інтернатних закладів.
 11. Робота соціального педагога в школі з сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах.
 12. Соціально-культурна анімація як напрям діяльності соціального педагога в загальноосвітніх закладах.
 13. Соціально-педагогічна робота з підготовки старшокласників до усвідомленого батьківства.
 14. Особливості профілактичної роботи соціального педагога щодо профілактики жорстокого ставлення до дітей у сім’ї.
 15. Соціально-психологічні чинники впливу мас-медіа на формування ціннісних орієнтацій молоді.
 16. Особливості використання ігрових технік в системі соціально-педагогічної роботи.
 17. Особливості соціально-педагогічної роботи з сім’ями, які виховують дітей раннього віку.
 18. Зміст та форми роботи соціального педагога у центрах матері та дитини.
 19. Використання засобів арт-терапії в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями.
 20. Формування професійного іміджу майбутнього соціального працівника.
 21. Гендерна специфіка дошлюбної поведінки студентської молоді.
 22. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до виконання професійної ролі аніматора.
 23. Вплив темпераменту на мотив досягнення успіху.
 24. Вплив трудової міграції батьків на психоемоційний розвиток дітей дошкільного віку.
 25. Вплив трудової міграції батьків на психоемоційний розвиток дітей молодшого шкільного віку.
 26. Психологічний супровід соціально-психологічної адаптації дітей із сімей внутрішньопереміщених осіб із зони АТО.
 27. Соціально-психологічні особливості професійної ідентифікації студентів подвійних спеціальностей.
 28. Соціально-психологічні детермінанти жертв газлайтінгу в батьківській родині як фактор віктимізації.
 29. Ефективність використання методів арт-терапії в роботі з девіантними підлітками.
 30. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до профілактики та корекції девіантної поведінки дітей-сиріт.
 31. Соціально-психологічна реабілітація студентів з інвалідністю під час їх навчання в ВНЗ.
 32. Соціально-психологічні закономірності впливу модних тенденцій на особистість.
 33. Емоційний інтелект, як чинник соціально-психологічної адаптації особистості до навчального середовища закладів вищої освіти.
 34. Вплив стилю сімейного виховання на розвиток вольових якостей молодших школярів.
 35. Соціально-психологічний супровід інклюзивного навчання.
 36. Молодіжне безробіття в Україні: особливості та засоби розв’язання в контексті діяльності Державної служби зайнятості.
 37. Соціально-психологічний супровід невстигаючих підлітків.
 38. Мотивація волонтерської діяльності студентів.
 39. Формування готовності студентської молоді до створення сім’ї