Каталог вибіркових дисциплін за ОП «Соціальна педагогіка» (магістр)

Вибіркові дисципліни у І-ІІ семестрах 2022-2023 н. р.

ВК 16. Правове регулювання надання соціальних послуг
ВК 17. Ювенальні технології
ВК 18. Соціально-педагогічний супровід особистості у кризових ситуаціях
ВК 19. Соціальна робота з дітьми та сім’ями, що перебувають у складних життєвих обставинах
ВК 20. Державні та недержавні організації в системі соціальної та соціально-педагогічної роботи
ВК 21. Сучасні теорії соціального благополуччя
ВК 24. Сучасні терапевтичні техніки в соціально-педагогічній діяльності
ВК 25. Тренінг особистісного зростання соціального працівника/соціального педагога
ВК 28. Актуальні проблеми управління навчальним процесом у ЗВО
ВК 29. Інноватика в сучасній освіті та науці

Вибіркові дисципліни у ІІІ семестрі 2022-2023 н. р.

ВК 14. Координаційна діяльність соціального педагога в системі сім`я – заклад дошкільної освіти
ВК 15. Соціальний аудит та інспектування
ВК 22. Ціннісно-світоглядні орієнтири особистості соціально-педагогічної сфери
ВК 23. Актуальні проблеми професійної підготовки соціальних педагогів у ЗВО
ВК 26. Соціально-педагогічна регуляція поведінкових девіацій
ВК 27. Рефлексія особистісно-професійного розвитку