ОП Соціальна педагогіка (бакалавр)

1.НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

1.1.Цикл загальної підготовки

Українська мова (за професійним спрямуванням) (Завантажити)

Історія України (Завантажити)

Історія української культури (Завантажити)

Філософія (Завантажити)

Фізична культура (Завантажити)

Іноземна мова (англійська) (Завантажити)

Сучасні інформаційні технології (Завантажити)

1.2. Цикл професійної підготовки

1.2.1. Теоретична підготовка

Іноземна мова (Завантажити)

Педагогіка (в т.ч. історія педагогіки) (Завантажити)

Соціальна педагогіка (Завантажити)

Вступ до спеціальності (Завантажити)

Основи соціально-педагогічних досліджень (Завантажити)

Основи соціально-правового захисту особистості (Завантажити)

Основи соціалізації особистості (Завантажити)

Соціально-педагогічна діяльність опікунських установ (Завантажити)

Етика соціально-педагогічної діяльності (Завантажити)

Технології соціально-педагогічної діяльності (Завантажити)

Основи професійної майстерності соціального педагога (Завантажити)

Українська етнопедагогіка і етнопсихологія (Завантажити)

Соціальна молодіжна політика (Завантажити)

Менеджмент соціально-педагогічної діяльності (Завантажити)

Самовиховання, саморегуляція особистості (Завантажити)

Основи профорієнтаційної соціально-педагогічної діяльності (Завантажити)

Соціально-педагогічна діяльність гувернера (Завантажити)

Волонтерська діяльність (Завантажити)

Превентивна педагогіка (Завантажити)

Соціально-педагогічні основи міжособистісного спілкування (Завантажити)

Соціально-педагогічна профілактика девіантної поведінки (Завантажити)

Соціальна діагностика та консультування  (Завантажити)

Курсова робота (з соціальної педагогіки) (Завантажити)

Курсова робота (з технологій соціально-педагогічної діяльності) (Завантажити)

Курсова робота (з фахових дисциплін) (Завантажити)

Історія та теорія соціального виховання (Завантажити)

Психологія (Завантажити)

Основи інклюзії (Завантажити)

Супервізія у соціальній роботі (Завантажити)

Теорія та методи соціальної роботи (Завантажити)

Проєктування в соціальній сфері (Завантажити)

Соціально-педагогічна діяльність у сфері дозвілля (Завантажити)

Методика виховної роботи в закладах оздоровлення (Завантажити)

Основи сімейної педагогіки (Завантажити)

Соціальний супровід сім’ї (Завантажити)

Соціальна профілактика насильства (Завантажити)

Кваліфікаційна робота

1.2.2. Практична підготовка

Виробнича практика (волонтерська) (Завантажити)

Виробнича (педагогічна) практика в закладах освіти різного типу (Завантажити)

2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ

Соціально-педагогічна діяльність з сім`ями різного типу (Завантажити)

Основи формування громадянина країни і світу (Завантажити)

Соціально-педагогічна діяльність з обдарованими дітьми (Завантажити)

Соціальна робота з різними групами клієнтів (Завантажити)

Основи статевого виховання (Завантажити)

Соціально-виховна робота в закладах освіти (Завантажити)

Тьюторська діяльність в освітній системі (Завантажити)

Коучинг у соціально-педагогічній діяльності (Завантажити)

Основи психолого-педагогічної культури батьків (Завантажити)

Патопсихологія (Завантажити)

Основи дитячої патопсихології (Завантажити)

Соціальна педагогіка в іменах (Завантажити)

Соціальна конфліктологія і партнерство (Завантажити)

Соціально-педагогічна діяльність з дітьми і молоддю з особливими потребами (Завантажити)

Гендерна педагогіка (Завантажити)

Соціально-педагогічна діяльність релігійних організацій (Завантажити)

Соціально-педагогічна діяльність за місцем проживання (Завантажити)

Педагогіка та психологія здорового способу життя (Завантажити)

Основи терапії та консультування сім’ї (Завантажити)

Соціально-педагогічний тренінг в роботі з сім’єю (Завантажити)

Організація психологічної служби (Завантажити)

Соціально-педагогічний тренінг в освітній сфері (Завантажити)

Рекламно-інформаційні технології (Завантажити)

Технології роботи з дитячими молодіжними організаціями (Завантажити)

Психологія особистості (Завантажити)

Соціальний супровід прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (Завантажити)

 

3. АТЕСТАЦІЯ

Атестація (екзамен) (Завантажити)

Атестація (захист роботи) (Завантажити)