Нормативні освітні компоненти

За спеціальністю 231 Соціальна робота
Кваліфікація соціальний працівник
Підготовка бакалавра

1. Українська мова за спрямуванням
2. Історія України
3. Історія української культури
4. Філософія
5. Фізична культура
6. Політологія
7. Іноземна мова
8. Правознавство
9. Основи права
10. Основи економічних теорій
11. Економічна інтеграція
12. Релігієзнавство
13. Релігійна етика
14. Загальна психологія
15. Загальна соціологія
16. Соціальна психологія
17. Психологія особистості
18. Основи наукових досліджень
19. Соціальна педагогіка
20. Вступ до спеціальності
21. Волонтерська діяльність
22. Основи родинного виховання
23. Педагогіка і психологія родинних взаємовідносин
24. Історія соціальної робота
25. Основи консультування
26. Соціальна політика
27. Професійна майстерність соціального працівника
28. Соціальна робота в пенітенціарних установах
29. Ведення професійних документів
30. Етика соціальної роботи
31. Система організації соціальних служб
32. Основи соціалізації особистості
33. Основи міжособистісного спілкування
34. Самоорганізація особистості
35. Українська етнопедагогіка та етнопсихологія
36. Менеджмент соціальної роботи
37. Пенсійна справа
38. Соціальна робота у сфері зайнятості
39. Вікова фізіологія та основи охорони здоров’я
40. Практична психологія в соціальній роботі
41. Соціальна конфліктологія і партнерство
42. Соціально-психологічна допомога учасникам АТО
43. Соціально-психологічна робота у сфері дозвілля
44. Соціально-психологічна робота в опікунських закладах
45. Соціальний аудит та інспектування
46. Соціально-психологічна допомога інвалідам
47. Соціальна робота з протидії торгівлі людьми
48. Соціальне прогнозування і проектування
49. Основи соціальної реабілітології
50. Соціальна робота з людьми похилого віку
51. Соціально-реабілітаційна робота з трудовими мігрантами
52. Соціально-реабілітаційна робота релігійних організацій
53. Соціально-реабілітаційна робота з вимушеними переселенцями
54. Соціальна реабілітація жертв насилля
55. Соціальна робота в громаді
56. Соціально-медичний патронаж
57. Соціальне страхування