ОП Соціальна робота (бакалавр)

Соціальна робота

1. Обов’язкові дисципліни

Українська мова за професійним спрямуванням (Завантажити)

Історія України (Завантажити)

Вікова фізіологія та основи охорони здоров`я (Завантажити)

Іноземна мова (англійська) (Завантажити)

Філософія (Завантажити)

Сучасні інформаційні технології (Завантажити)

Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (Завантажити)

Загальна психологія (Завантажити)

Загальна соціологія (Завантажити)

Соціальна психологія (Завантажити)

Психологія розвитку людини (Завантажити)

Основи наукових (соціальних) досліджень (Завантажити)

Соціальна педагогіка з основами практикуму з соціальної роботи (Завантажити)

Вступ до спеціальності з основами академічної доброчесності (Завантажити)

Волонтерська діяльність (Завантажити)

Менеджмент з основами комунікації в соціальній роботі (Завантажити)

Педагогіка і психологія родинних взаємин (Завантажити)

Історія та теорія соціальної роботи (Завантажити)

Основи консультування осіб/ сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах (Завантажити)

Соціальна політика (Завантажити)

Професійна майстерність соціального працівника з основами супервізії (Завантажити)

Правові основи соціальної роботи та адміністративна процедура в соціальній допомозі (Завантажити)

Технології соціальної роботи (вітчизняні та зарубіжні) (Завантажити)

Соціальна робота з постраждалими у воєнний період (Завантажити)

Методи соціальної роботи (Завантажити)

Методи та технології соціальної діагностики (Завантажити)

Соціальна профілактика (Завантажити)

СР з різними групами клієнтів (Завантажити)

Документознавство в соціальній роботі (Завантажити)

Етика соціальної роботи (Завантажити)

Система організації соціальних служб (Завантажити)

Соціалізація особистості (Завантажити)

Соціальна робота в пенітенціарних установах (Завантажити)

Медіація осіб/ сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах (Завантажити)

Курсова робота (з технологій соціальної роботи) (Завантажити)

Курсова робота (з фахових дисциплін) (Завантажити)

Кваліфікаційна робота (Завантажити)

Практична підготовка

Виробнича волонтерська практика (Завантажити)

Виробнича практика в ЦСС та закладах соціальної реабілітації (Завантажити)

Виробнича практика в територіальних центрах та закладах соціального захисту (Завантажити)

Виробнича практика фахова (Завантажити)

Атестація

Атестаційний екзамен (Завантажити)

Захист кваліфікаційної роботи (Завантажити)

2. Вибіркові дисципліни

Історія української культури: західноєвропейський вибір (Завантажити)

Інформаційно-комунікаційні технології в соціальній роботі (Завантажити)

Основи економічних теорій (Завантажити)

Девіація та патологія соціальна (Завантажити)

Самоорганізація особистості (Завантажити)

Безпека життєдіяльності (Завантажити)

Тренінгові технології в соціальній роботі (Завантажити)

Перша медична допомога (Завантажити)

Політологія (Завантажити)

Правознавство (Завантажити)

Рекламно-інформаційна робота в соціальній роботі (Завантажити)

Терапія сімейна (Завантажити)

Практична психологія в соціальній роботі  з особами/ сім’ями, які перебувають у СЖО (Завантажити)

Основи соціальної реабілітації (Завантажити)

Соціально-реабілітаційна робота релігійних організацій з особами/ сім’ями, які перебувають у СЖО (Завантажити)

Соціальна конфліктологія і партнерство (Завантажити)

Соціальна робота з людьми похилого віку (Завантажити)

Соціально-психологічна робота в опікунських закладах (Завантажити)

Соціальна робота з протидії торгівлі людьми (Завантажити)

Соціально-медичний патронаж (Завантажити)

Соціальна реабілітація жертв насильства (Завантажити)

Соціальне прогнозування і проектування (Завантажити)

Соціально-психологічна допомога особам з інвалідністю (Завантажити)

Соціальна робота з різними типами сімей (Завантажити)

Соціальна робота у сфері зайнятості (Завантажити)

Соціальний супровід особи/ сім’ї, яка перебуває у СЖО (Завантажити)

Соціально-реабілітаційна робота з вимушеними переселенцями (Завантажити)

Соціальна робота в  територіальній громаді (Завантажити)

Соціально-психологічна допомога учасникам воєнних дій (Завантажити)

Соціально-педагогічна робота з сім`єю  (Завантажити)

Діяльність психологічної служби (Завантажити)