Тематика магістерських робіт

2023-2024 н. р.

Рекомендований перелік тем кваліфікаційних (магістерських) робіт на 2023-2024 н.р.

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Ступінь вищої освіти: магістр

Галузь знань: 23 Соціальна робота

Спеціальність: 231 Соціальна робота

Освітньо-професійна програма: Соціальна педагогіка

Форма навчання: денна/заочна

 

Ворощук О. Д.

1.     Профілактика асоціальних проявів у поведінці старших підлітків.

2.     Профілактика флеймінгу серед підлітків у ЗЗСО.

3.     Профілактика грифінгу серед підлітків у ЗЗСО.

4.     Профілактика секстингу серед підлітків у ЗЗСО.

Дідух І. Я. 1.     Соціально-педагогічний вплив на адаптацію дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

2.     Соціально-педагогічні умови формування емоційного і соціального інтелекту дітей.

3.     Соціокультурна діяльність у сфері формування здоров’язберігаючої компетентності в освітньому середовищі.

4.     Формування соціоекологічної культури здобувачів освіти: вітчизняний та зарубіжний досвід.

5.     Зміст, форми та специфіка організації волонтерської діяльності в сучасних умовах.

6.     Соціально-педагогічні умови формування ціннісних орієнтацій молоді.

Зозуляк-Случик Р. В. 1.     Вплив здоров’язберігаючих технологій на розвиток підлітків у воєнний період

2.     Вплив внутрішньосімейної взаємодії на соціалізацію дітей молодшого шкільного віку  у воєнний період

3.     Подолання шкільних страхів молодших школярів у соціально-педагогічній діяльності

4.     Робота соціального педагога в закладах середньої освіти з дітьми ВПС

5.     Профілактика гемблінгу в підлітковому середовищі

Комар І. В. 1.     Технології соціально-педагогічної роботи з розвитку особистісного потенціалу здобувачів освіти.

2.     Медіація у роботі представника соціально-педагогічної сфери.

3.     Тренінгові технології в процесі підготовки майбутнього соціального працівника.

4.     Інноваційні технології надання соціально-педагогічних послуг здобувачам освіти.

Кулик І. В. 1.     Соціальна реабілітація військовослужбовців та членів їхніх сімей.

2.     Соціальна інтеграція внутрішньо переміщених осіб як технологія соціальної роботи.

3.     Формування сімейних цінностей дітей в прийомних сім’ях.

4.     Соціально-педагогічні умови соціалізації дітей, що перебувають у складних життєвих обставинах.

Лемко Г. І. 1.     Соціальна підтримка постраждалих у воєнний період

2.     Супервізія в діяльності соціальних працівників

3.     Технології соціальної роботи з сім’ями військовослужбовців.

4.     Технологія формування безпечної поведінки підлітків в Інтернет середовищі

Михайлишин Г. Й. 1.     Діяльність соціального педагога зі збереження психічного здоров’я школярів в умовах війни

2.     Соціально-педагогічні технології попередження проявів жорстокої поведінки у шкільному середовищі

3.     Соціально-педагогічний супровід дітей дошкільного віку з багатодітної сім’ї

4.     Технології формування  soft skills майбутніх соціальних працівників

5.     Особливості адаптації дітей з числа внутрішьо переміщених осіб до нових умов життя

Петришин Р. А. 1.     Педагогічна культура батьків як один із компонентів формування особистості школяра.

2.     Соціально-правовий захист ВІЛ-позитивних дітей.

3.     Здоровий спосіб життя як соціально-педагогічна умова становлення особистості у підлітковому віці.

4.     Соціальна молодіжна політика в умовах децентралізації.

5.      Молодіжна робота в діяльності територіальних громад.

 

Протас О. Л. 1.     Соціальна підтримка дітей із сімей ВПО в умовах воєнного стану.

2.     Формування готовності до самостійного життя випускників закладів інституційного догляду та виховання дітей

3.     Соціально-педагогічна діяльність з обдарованими дітьми в ЗЗСО

4.     Соціально-педагогічний супровід професійного самовизначення осіб з функціональними обмеженнями

Сабат Н. В. 1.     Соціальна адаптація дітей з особливими потребами в умовах освітнього середовища.

2.     Організація соціально-педагогічної діяльності з дітьми в освітньому середовищі.

3.     Формування навичок соціальної компетентності у школярів як пріоритет соціально-педагогічної діяльності.

4.     Профілактика хейтингу серед підлітків у закладах загальної середньої освіти.

Сабат Н. І. 1.     Адаптація дітей із сімей ВПО до нових соціально-економічних умов як фактор забезпечення їхньої життєтворчості.

2.     Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з дітьми із внутрішньо переміщених сімей.

3.     Соціальна підтримка дітей із сімей військовослужбовців.

4.     Соціально-педагогічні умови інтеграції в освітній простір дітей, що постраждали від війни.

Тимків Л. С.

1.     Формування соціальної компетентності підлітків у діяльності соціального педагога закладу загальної середньої освіти

2.     Роль соціального педагога в створенні та діяльності шкільної служби порозуміння

3.     Соціально-педагогічний супровід підлітків з різними проявами акцентуацій характеру

4.     Поственція суїциду як механізм профілактики самогубств у діяльності соціального педагога освітнього закладу

 

2022–2023 н.р.

1. Соціально-педагогічна допомога внутрішньо переміщеним особам в
умовах воєнного стану.
2. Соціальна адаптація внутрішньо переміщених осіб.
3. Соціальна підтримка учасників бойових дій у процесі адаптації до
мирного життя.
4. Умови ефективного соціально-педагогічного консультування сімей
військовослужбовців.
5. Особливості соціально-педагогічної роботи з багатодітними сім’ями в
умовах воєнного стану.
6. Особливості психологічного супроводу соціальних працівників
територіальних центрів в умовах війни.
7. Умови ефективного психоконсультування молодих сімей.
8. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності фахівця
соціальної сфери.
9. Соціально-педагогічні умови підготовки юнаків та дівчат до сімейного
життя.
10. Формування професійної культури майбутніх соціальних працівників
(соціальних педагогів) засобами тренінгових технологій.
11. Консультативна діяльність соціального педагога в закладі загальної
середньої освіти.
12. Діяльність соціального педагога з національно-патріотичного виховання
старшокласників.
13. Профілактика асоціальних проявів у поведінці старших підлітків.
14. Арттерапевтичні методи в роботі з дітьми, які перебувають у складних
життєвих обставинах.
15. Соціально-педагогічний супровід дітей з особливими потребами засобами
арттерапевтичних технологій.
16. Казкотерапія як засіб гендерного виховання дітей дошкільного віку у
ЗДО.
17. Особливості використання ігрових технік в системі соціально-
педагогічної роботи.
18. Соціально-педагогічний аспект самоменеджменту учнів-
старшокласників.
19. Соціально-педагогічна профілактика агресії підлітків у шкільному
середовищі.
20. Технології діяльності соціального педагога з профорієнтації
старшокласників.
21. Соціальна профілактика кібербулінгу у підлітковому середовищі.
22. Особливості застосування медіації у роботі соціального педагога.
23. Формування у старшокласників здатності до критичного сприйняття
впливів засобів масової комунікації.
24. Соціально-педагогічні засади формування усвідомленого ставлення
батьків до прав дитини.

25. Формування професійного іміджу майбутнього соціального педагога.
26. Формування комунікативної компетентності майбутнього соціального
педагога.
27. Соціально-педагогічний супровід дітей із неблагополучних сімей.
28. Компоненти здорового способу життя сучасної молоді.
29. Використання Інтернет-ресурсів у професійній діяльності соціальних
працівників.
30. Діяльність соціального педагога з розвитку творчості дітей молодшого
шкільного віку.
31. Формування соціокультурної компетентності майбутніх соціальних
працівників.
32. Технологія соціально-педагогічної підтримки обдарованих
старшокласників.
33. Технологія соціально-педагогічної діяльності з обдарованими дітьми в
умовах закладу загальної середньої освіти.
34. Подолання шкільних страхів молодших школярів у діяльності
соціальних педагогів.
35. Особливості використання у соціальній роботі рекламно-інформаційних
технологій.

2021–2022 н.р.

1. Вплив девіантної поведінки на порушення життєвої компетентності
підлітків.
2. Подолання відчуття самотності у людей похилого віку засобами
соціальних комунікацій.
3. Організація інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми
потребами в умовах закладу загальної середньої освіти.
4. Соціально-педагогічний тренінг як метод профілактики конфліктів серед
підлітків.
5. Соціально-психологічні особливості взаємовідносин у молодій сім’ї.
6. Формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів ЗВО.
7. Соціально-педагогічна робота асистента вчителя із дітьми з особливими
освітніми потребами.
8. Особливості соціальної роботи з дисфункціональними сім’ями.
9. Формування педагогічної культури батьків у діяльності соціального
педагога.
10. Соціальний супровід дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих
обставинах.
11. Підготовка старшокласників до сімейного життя шляхом формування
культури міжособистісного спілкування.
12. Умови морально-психологічної підготовки юнаків і дівчат до сімейного
життя.
13. Соціальна робота з дітьми із сімей трудових мігрантів.
14. Соціальний патронаж людей похилого віку.
15. Психолого-педагогічні чинники соціальної адаптації молодших школярів.

16. Здійснення корекції вербального спілкування «дітей вулиці».
17. Соціальна та педагогічна інтеграція дітей з особливими освітніми
потребами засобами ІКТ.
18. Формування культури безконфліктних відносин у сім’ї.
19. Створення сприятливого інклюзивного середовища для навчання дітей з
особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти.

2020–2021 н.р.

1. Методи формування соціальної активності старшокласників.
2. Формування психологічної готовності майбутнього соціального педагога
до професійної діяльності.
3. Особливості родини, що виховує дитину з розладами спектру аутизму.
4. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до профілактики кібербулінгу
серед підлітків.
5. Профілактика тютюнопаління у закладах середньої освіти.
6. Психолого-педагогічні особливості соціальної адаптації дітей
підліткового віку в закладах позашкільної освіти.
7. Вплив способу життя на девіантну поведінку підлітків.
8. Соціально-педагогічний супровід інтелектуально обдарованих молодших
школярів в умовах закладу загальної середньої освіти.
9. Формування конфліктологічної компетентності соціального педагога в
умовах ЗВО.
10. Соціально-педагогічний супровід дітей із сімей, що перебувають у
складних життєвих обставинах.
11. Соціально-педагогічна діяльність з підготовки дитини до навчання у
школі в умовах закладу дошкільної освіти.
12. Формування ціннісних орієнтацій дітей старшого шкільного віку.
13. Особливості виховання культури взаємин батьків і дітей дошкільного
віку в сім’ї і закладах дошкільної освіти.
14. Методи соціально-педагогічного консультування сімей з дітьми з
особливими освітніми потребами.
15. Професійне самовизначення старшокласників в контексті діяльності
соціального педагога в навчальному закладі.
16. Асертивна поведінка як спосіб протидії психологічному насиллю жінок.
17. Попередження булінгу у підлітковому середовищі.
18. Національно-патріотичне виховання старшокласників військово-
спортивного ліцею як соціально-педагогічна проблема.
19. Волонтерська діяльність як чинник самореалізації особистості.
20. Соціально-педагогічні аспекти запобігання інтернет-залежності у
підлітків.
21. Попередження суїцидальної поведінки у молодіжному середовищі.

2019–2020 н.р.

1. Формування культури життєвого самовизначення старшокласників
засобами освітнього тренінгу.
2. Формування елементів сексуальної культури старшокласників.
3. Соціально-педагогічна робота з гіперактивними молодшими школярами в
умовах ЗСО.
4. Теоретико-методичні аспекти профілактики булінгу в учнівському
середовищі.
5. Соціально-педагогічна готовність асистентів вчителя до інклюзивного
навчання дітей з особливими освітніми потребами.
6. Особливості соціально-педагогічної діяльності щодо попередження
булінгу серед підлітків.
7. Дитяча субкультура як фактор соціалізації молодшого школяра.
8. Соціально-педагогічна профілактика абортів як умова збереження
репродуктивного здоров’я молоді.
9. Реінтеграція в суспільство осіб, звільнених з місць позбавлення волі.
10. Соціальна робота з людьми похилого віку, що хворіють на деменцію.
11. Соціально-педагогічна діяльність щодо попередження девіантної
поведінки підлітків.
12. Формування загальнолюдських моральних цінностей старшокласників в
умовах закладу середньої освіти.
13. Соціально-психологічні особливості формування вольових рис характеру
у підлітків.
14. Вплив арт-терапії на формування особистості дитини шкільного віку.
15. Соціально-педагогічні умови профілактики Інтернет-залежності у
підлітків.
16. Вплив профорієнтаційної роботи на самореалізацію старшокласників.
17. Соціально-педагогічна підтримка дітей учасників АТО / ООС в умовах
загальноосвітнього навчального закладу.
18. Соціальна робота з людьми похилого віку в умовах геріатричного
пансіонату.
19. Формування соціально-правової свідомості учнів соціальним педагогом в
умовах ЗОШ.
20. Профілактика насильства в сім’ї серед дітей старшого шкільного віку.
21. Удосконалення соціально-правового захисту дітей сиріт (на прикладі
Івано-Франківської області)».
22. Організація інклюзивного навчання дітей з особливими потребами.
23. Соціально-педагогічні засади вирішення проблеми дитячої праці в
Україні.
24. Особливості організації соціально-педагогічної діяльності з формування
творчих компетентностей у дітей молодшого шкільного віку.
25. Соціально-педагогічні умови формування соціальної компетентності
дітей молодшого шкільного віку.
26. Підготовка старшокласників до захисту України в умовах Нової
української школи.
27. Особливості соціальної роботи з жертвами сімейного насильства.
28. Соціально-педагогічні умови розвитку творчих здібностей молодших
школярів.

29. Діяльність організації «Пласт» як чинника соціалізації дітей юнацького
віку Галичини (перша третина ХХ століття).
30. Соціально-педагогічний супровід підготовки підлітків до самостійного
життя в умовах ДБСТ.
31. Соціальна підтримка безробітних осіб з функціональними обмеженнями в
умовах центру зайнятості.
32. Емоційне вигорання студентської молоді як чинник зниження успішності
у навчанні.
33. Особливості розвитку соціального інтелекту дітей в умовах закладу
дошкільної освіти.
34. Соціально-педагогічна підтримка життєдіяльності осіб похилого віку в
умовах територіального центру надання соціальних послуг.