ОП СР бакалавр

Соціальна робота 

1. Обов’язкові дисципліни

Українська мова (за професійним спрямуванням) (Завантажити)

Історія України (Завантажити)

Історія української культури (Завантажити)

Іноземна мова (Завантажити)

Філософія (Завантажити)

Вікова фізіологія та основи охорони праці (Завантажити)

Іноземна мова (англійська) (Завантажити)

Загальна психологія (Завантажити)

Загальна соціологія (Завантажити)

Соціальна психологія (Завантажити)

Психологія особистості (Завантажити)

Основи наукових досліджень (Завантажити)

Соціальна педагогіка (Завантажити)

Вступ до спеціальності (Завантажити)

Волонтерська діяльність (Завантажити)

Педагогіка і психологія родинних взаємовідносин (Завантажити)

Історія соціальної роботи (Завантажити)

Основи консультування (Завантажити)

Соціальна політика (Завантажити)

Соціальна робота з різними групами клієнтів (Завантажити)

Правові основи соціальної роботи (Завантажити)

Теорії соціальної роботи (Завантажити)

Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах (Завантажити)

Методи соціальної роботи (Завантажити)

Соціальна профілактика (Завантажити)

Професійна майстерність соціального працівника (Завантажити)

Соціальна робота в пенітенціарних установах (Завантажити)

Ведення професійних документів (Завантажити)

Етика соціальної роботи (Завантажити)

Система організації соціальних служб (Завантажити)

Основи міжособистісного спілкування (Завантажити)

Самоорганізація особистості (Завантажити)

Менеджмент соціальної роботи (Завантажити)

Основи соціалізації особистості (Завантажити)

Курсова робота (з технологій соціальної роботи) (Завантажити)

Курсова роботи (з фахових дисциплін) (Завантажити)

Кваліфікаційна робота (Завантажити)

Практична підготовка

Навчальна практика (Завантажити)

Виробнича волонтерська практика (Завантажити)

Виробнича практика в ЦСС (Завантажити)

Виробнича практика в закладах соціального обслуговування (Завантажити)

Виробнича практика з фаху (Завантажити)

Атестація

Атестаційний екзамен (Завантажити)

Захист кваліфікаційної роботи (Завантажити)

2. Вибіркові дисципліни

Правознавство (Завантажити)

Основи права (Завантажити)

Основи економічних теорій (Завантажити)

Релігійна етика (Завантажити)

Безпека життєдіяльності (Завантажити)

Українська етнопедагогіка та етнопсихологія (Завантажити)

Практична психологія в соціальній роботі (Завантажити)

Основи соціальної реабілітології (Завантажити)

Соціальна конфліктологія і партнерство (Завантажити)

Соціальна робота з людьми похилого віку (Завантажити)

Соціально-психологічна робота у сфері дозвілля (Завантажити)

Соціально-реабілітаційна робота релігійних організацій (Завантажити)

Соціальний аудит та інспектування (Завантажити)

Соціальна реабілітація жертв насилля (Завантажити)

Соціальне прогнозування і проектування (Завантажити)

Соціальне страхування (Завантажити)

Підготовка молоді до сімейного життя (Завантажити)

Соціально-педагогічна робота з сім’єю (Завантажити)

Соціально-психологічна допомога особам з інвалідністю (Завантажити)

Соціальна робота з протидії торгівлі людьми (Завантажити)

Соціальна робота в громаді (Завантажити)

Соціально-медичний патронаж (Завантажити)

Соціально-психологічна робота в опікунських закладах (Завантажити)

Соціально-реабілітаційна робота з вимушеними переселенцями (Завантажити)

Соціально-психологічна допомога учасникам АТО (Завантажити)

Соціально-реабілітаційна робота з трудовими мігрантами (Завантажити)

Пенсійна справа (Завантажити)

Соціальна робота у сфері зайнятості (Завантажити)