Методичне забезпечення курсів

Методичне забезпечення ОП “Соціальна педагогіка” ОР Бакалавр

Повне навчально-методичне забезпечення чинних курсів (лекційні матеріали, практичні заняття, тестування) за посиланням https://d-learn.pnu.edu.ua

Методичні рекомендації щодо організації виконання і захисту курсових робіт для студентів 

Соціально-педагогічні основи міжособистісного спілкування

Методичні рекомендації до написання та захисту дипломної роботи за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 

Основи статевого виховання

Основи соціалізації особистості

Вступ до спеціальності

 

Методичне забезпечення ОП “Соціальна робота” ОР Бакалавр

Повне навчально-методичне забезпечення чинних курсів (лекційні матеріали, практичні заняття, тестування) за посиланням https://d-learn.pnu.edu.ua

Соціальна робота в пенітенціарних установах 

Етика соціальної роботи

Основи соціалізацї особистості

Соціальна робота з різними групами клієнтів

Актуальні проблеми діяльності психологічної служби в системі освіти

Програми виробничих практик

Методичні рекомендації до курсу ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Методичні рекомендації до курсу СОЦІАЛЬНА КОНФЛІКТОЛОГІЯ ТА ПАРТНЕРСТВО 

Методичні рекомендації до курсу ОСНОВИ КОНСУЛЬТУВАННЯ

Методичні рекомендації до курсу УКРАЇНСЬКА ЕТНОПЕДАГОГІКА ТА ЕТНОПСИХОЛОГІЯ

Методичні рекомендації до курсу ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

Методичні рекомендації до курсу СОЦІАЛЬНА РОБОТА З РІЗНИМИ ГРУПАМИ КЛІЄНТІВ

Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт

Методичне забезпечення ОП “Соціальна педагогіка” ОР Магістр

Повне навчально-методичне забезпечення чинних курсів (лекційні матеріали, практичні заняття, тестування) за посиланням https://d-learn.pnu.edu.ua

Актуальні проблеми діяльності психологічної служби в системі освіти

Методологія і технологія наукових досліджень

Методичні рекомендації до курсу ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ

Методичні рекомендації до курсу ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Методичні рекомендації до курсу АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ У ЗВО

Методичні рекомендації до написання та захисту кваліфікаційних робіт

АПСРСП

АПДСПСвЗО

СПТвЗОіВШ

СПТвЗОіВШ