Академічна доброчесність

Документи ПНУ, які містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності

Декларації про дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Витяги з протоколів кафедри про допуск здобувачів вищої освіти до захисту
кваліфікаційних робіт після повторної перевірки на плагіат