Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або ГО