ОП Соціальна робота (бакалавр)

Обов’язкові дисципліни
Українська мова за професійним спрямуванням (Завантажити)
Історія України (Завантажити)
Вікова фізіологія та основи охорони здоров`я (Завантажити)
Іноземна мова (англійська) (Завантажити)
Філософія (Завантажити)
Сучасні інформаційні технології (Завантажити)
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (Завантажити)
Загальна психологія (Завантажити)
Загальна соціологія (Завантажити)
Соціальна психологія (Завантажити)
Психологія розвитку людини (Завантажити)
Соціальна педагогіка з основами практикуму з соціальної роботи (Завантажити)
Волонтерська діяльність (Завантажити)
Вступ до спеціальності з основами академічної доброчесності (Завантажити)
Історія та теорія соціальної роботи (Завантажити)
Соціальна політика (Завантажити)
Основи наукових (соціальних) досліджень (Завантажити)
Менеджмент з основами комунікації в соціальній роботі (Завантажити)
Педагогіка і психологія родинних взаємин (Завантажити)
Технології соціальної роботи (вітчизняні та зарубіжні) (Завантажити)
Соціальна робота з постраждалими у воєнний період (Завантажити)
Методи соціальної роботи (Завантажити)
Методи та технології соціальної діагностики (Завантажити)
Соціальна профілактика (Завантажити)
Система організації соціальних служб (Завантажити)
Соціалізація особистості (Завантажити)
Етика соціальної роботи (Завантажити)
Соціальна робота з різними групами клієнтів (Завантажити)
Правові основи соціальної роботи (Завантажити)
Професійна майстерність соціального працівника (Завантажити)
Соціальна робота в пенітенціарних установах (Завантажити)
Ведення професійних документів (Завантажити)
Основи міжособистісного спілкування (Завантажити)
Менеджмент соціальної роботи (Завантажити)
Курсова робота (з технологій соціальної роботи) (Завантажити)
Курсова робота (з фахових дисциплін) (Завантажити)
Кваліфікаційна робота (Завантажити)

Практична підготовка
Виробнича волонтерська практика (Завантажити)
Виробнича практика в ЦСС (Завантажити)
Виробнича практика в закладах соціального обслуговування (Завантажити)
Виробнича практика з фаху (Завантажити)

Атестація
Атестаційний екзамен (Завантажити)
Захист кваліфікаційної роботи (Завантажити)

2. Вибіркові дисципліни
Історія української культури: західноєвропейський вибір (Завантажити)
Інформаційно-комунікаційні технології в соціальній роботі (Завантажити)
Основи економічних теорій (Завантажити)
Девіація та патологія соціальна (Завантажити)
Самоорганізація особистості (Завантажити)
Безпека життєдіяльності (Завантажити)
Тренінгові технології в соціальній роботі (Завантажити)
Перша медична допомога (Завантажити)
Правознавство (Завантажити)
Політологія (Завантажити)
Основи економічних теорій (Завантажити)
Рекламно-інформаційна робота в соціальній роботі (Завантажити)
Практична психологія в соціальній роботі (Завантажити)
Основи соціальної реабілітації (Завантажити)
Основи соціальної реабілітації 2 (Завантажити)
Соціальна конфліктологія і партнерство (Завантажити)
Соціальна робота з людьми похилого віку (Завантажити)
Соціально-психологічна робота у сфері дозвілля (Завантажити)
Соціально-реабілітаційна робота релігійних організацій (Завантажити)
Пенсійна справа (Завантажити)
Соціальний аудит та інспектування (Завантажити)
Соціальна реабілітація жертв насилля (Завантажити)
Соціальне прогнозування і проектування (Завантажити)
Соціальне страхування (Завантажити)
Підготовка молоді до сімейного життя (Завантажити)
Підготовка молоді до сімейного життя 2 (Завантажити)
Соціально-педагогічна робота з сім’єю (Завантажити)
Соціально-психологічна допомога особам з інвалідністю (Завантажити)
Соціальна робота з протидії торгівлі людьми (Завантажити)
Соціальна робота в громаді (Завантажити)
Соціально-медичний патронаж (Завантажити)
Соціально-медичний патронаж 2 (Завантажити)
Соціально-психологічна робота в опікунських закладах (Завантажити)
Соціально-реабілітаційна робота з вимушеними переселенцями (Завантажити)
Соціально-психологічна допомога учасникам АТО (Завантажити)
Соціально-реабілітаційна робота з трудовими мігрантами (Завантажити)