ОП Соціальна педагогіка (магістр)

Соціальна педагогіка

1. Обов’язкові дисципліни

Психологія вищої школи (Завантажити)

Іноземна мова за професійним спрямуванням (Завантажити)

Сучасні інформаційні технології в освіті та науці (Завантажити)

Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача (Завантажити)

Актуальні проблеми соціальної роботи і соціальної педагогіки (Завантажити)

Методологія і технологія наукових досліджень (Завантажити)

Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін (Завантажити)

Сучасні педагогічні технології у закладах загальної середньої та вищої освіти (Завантажити)

Проєктування в соціально-педагогічній сфері (Завантажити)

Супервізія у соціально-педагогічній діяльності (Завантажити)

Практична підготовка

Виробнича практика за фахом (Завантажити)

Науково-педагогічна практика (виробнича асистентська) (Завантажити)

Науково-дослідна практика, магістерська робота (проект) (Завантажити)

2. Вибіркові дисципліни

Координаційна діяльність соціального педагога в системі сім`я – заклад дошкільної освіти (Завантажити)

Соціальний аудит та інспектування (Завантажити)

Правове регулювання надання соціальних послуг (Завантажити)

Ювенальні технології (Завантажити)

Соціально-педагогічний супровід особистості у кризових ситуаціях (Завантажити)

Соціальна робота з дітьми та сім’ями, що перебувають у складних життєвих обставинах (Завантажити)

Державні та недержавні організації в системі соціальної та соціально-педагогічної роботи (Завантажити)

Сучасні теорії соціального благополуччя (Завантажити)

Ціннісно-світоглядні орієнтири особистості соціально-педагогічної сфери (Завантажити)

Актуальні проблеми професійної підготовки соціальних педагогів у ЗВО (Завантажити)

Сучасні терапевтичні техніки в соціально-педагогічній діяльності (Завантажити)

Тренінг особистісного зростання соціального працівника/соціального педагога (Завантажити)

Соцільно-педагогічна регуляція поведінкових девіацій (Завантажити)

Рефлексія особистісно-професійного розвитку (Завантажити)

Актуальні проблеми управління навчальним процесом у ЗВО (Завантажити)

Інноватика в сучасній освіті та науці (Завантажити)

Соціальний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (Завантажити)

Професійна мобільність та рефлексія особистісно-професійного розвитку (Завантажити)

Професійна етика та академічна доброчесність (Завантажити)

Інноваційні інструменти у викладанні та популяризації соціально-педагогічних дисциплін (Завантажити)

Міжнародні соціальні практики (Завантажити)

Атестація (Завантажити)