Прозорість і чесність

Запитання, пропозиції, відгуки, рецензії на освітню програму “Соціальна педагогіка” першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 231 Соціальна робота. (Педагогічний факультет, ПНУ ім. В. Стефаника)

https://forms.gle/WqUy22JhBpC6XsxL9