Про спеціальність

Професія соціального працівника – непроста, але надзвичайно багатогранна. Вона потребує не тільки знань та вмінь, яких можна досягти в процесі навчання, а й відповідного стану душі. Це одна з найдинамічніших професій типу «людина-людина», яка щодня розвивається, збагачується та шукає сучасного і активного фахівця. Визначальним критерієм особистості майбутнього соціального працівника є система духовних та етичних цінностей. Моральні установки професійної, соціальної роботи – це загальнолюдські цінності добра, любові, пошани честі, гідності та унікальності людини. Категоріальними показниками виступають моральність, чесність, порядність, відповідальність, справедливість, миролюбність, повага людської гідності.

За час навчання на факультеті студенти мають змогу опанувати різні види соціальної роботи.

Відповідно до навчального плану студенти проходять волонтерську та виробничу практику з фаху. Зокрема, стажуються у соціальних службах, правоохоронних органах, пенітенціарних закладах, підрозділах органів виконавчої влади з питань соціального захисту  населення, в структурах пенсійного Фонду України, центрах зайнятості, громадських та благодійних організаціях, геріатричних установах, соціально-психологічних реабілітаційних центрах, працюють волонтерами. Професія  соціального працівника користується великою пошаною в Україні. Сьогодні зростає престиж у різних регіонах країни територіальних соціальних служб, формуються нові типи установ соціального захисту населення. За порівняно короткий термін у державі практично склалася багаторівнева система підготовки і перепідготовки фахівців.

У нас вивчають такі професійно-орієнтовані дисципліни: соціальна робота, теорія та історія соціального виховання, психологія особистості, соціальна політика, основи соціалізації особистості, основи міжособистісного спілкування, соціальна робота з різними групами клієнтів, соціальна робота у пенітенціарних закладах, технології соціальної роботи в зарубіжних країнах, система організації соціальних служб, правові основи соціальної роботи, менеджмент соціальної роботи, соціальний аудит і інспектування, основи соціальної реабілітації, професійна майстерність соціального працівника та інші, не менш цікаві дисципліни, які знадобляться  в житті.