Міжнародна співпраці та реалізація проєкту подвійних дипломів на першому бакалаврському рівні

Доцент кафедри Оксана Ворощук у рамках міжнародної співпраці та реалізації проєкту подвійних дипломів на першому бакалаврському рівні спільно професором Аллою Ярошенко, завідувачкою кафедри соціальної політики Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, завступницею декана педагогічного факультету доцентом Русланою Романишин, з завідувачкою кафедри педагогіки та психології доцентом Оксаною Поясик Коломийського навчально-науковго інституту та віце президентом Томашом Куком Вищої Школи Лінгвістичної (м. Ченстохов, Польща). Польські колеги запропонували спеціальності, які можливо реалізувати в умовах співпраці: «Опікунсько-виховна педагогіка з педагогікою інклюзивною», «Опікунсько-виховна педагогіка з арттерапією», «Соціальна робота з працетерапією».