Захист магістерських робіт за участю стейкхолдерів ОП «Соціальна педагогіка»

21 грудня 2021 р. розпочала роботу екзаменаційна комісія, призначена для проведення державної атестації випускників освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності 231 Соціальна робота освітньої програми «Соціальна педагогіка» Педагогічного факультету. Публічний захист магістерських робіт студентів заочної форми навчання проходив у online форматі на платформі хмарного сервісу Cisco Webex.
До складу ЕК увійшли:
голова комісії: Михайлишин Галина Йосипівна – доктор філософських наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи ПНУ;
члени комісії: Ковбас Богдан Іванович – кандидат педагогічних наук, професор; Лемко Галина Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент;
секретар комісії: Сабат Наталія Іванівна – кандидат педагогічних наук, викладач.
Вперше у захисті магістерських робіт ОП «Соціальна педагогіка» брали участь стейкхолдери: Рассказова Ольга Ігорівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної роботи Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради; Корнят Віра Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи Львівського національного університету імені Івана Франка; Вінтоняк Оксана Андріївна – директор Івано-Франківського міського центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Дивосвіт».
Зі вступним словом до студентів та членів комісії звернулася голова ЕК та побажала здобувачам вищої освіти успішно захистити магістерські роботи.
Усі представлені магістерські роботи були присвячені актуальним темам та виконані відповідно вимог до кваліфікаційних робіт. Представлені матеріали магістерських робіт характеризувалися інноваційністю підходів, обґрунтованістю висновків та пропозицій, демонстрували глибокі знання студентів, їхню креативність.
Під час захисту стейкхолдери брали активну участь в обговоренні результатів наукових досліджень магістрантів та висловили пропозиції щодо проведення спільних конференцій, апробації наукових робіт на базі соціальних закладів Прикарпаття, формулювання тематики для практики наукових досліджень у рамках актуальних потреб регіону.
На зображенні може бути: 6 людей, екран та текст «информация совещании файл редактировать совместныйдоступ вид аудио видео участник строку меню совещание справка 53:45 ට шннсних оренташй дтей старшого шкльного внтоняк оксана к.пед.н.,доцен оксанаворощук івано- франкивськ, 202 Tetiana 오 включить микрофон ▢ остановить видео совместный доступ»
На зображенні може бути: 7 людей та текст «Mee файл информация совещании строкум меню редактировать совместныйдоступ вид аудиоивидео аудио участник совещание справка Ivanna ulyk 01:50:06 унтверситет आ BL Aa икарпатський IMCILL стефаника As прикарпатський ніrрситет прикарпатський василястефаника рпатський силястефаника Halyna 9 включить микрофон I остановить видео â совместный доступ 10:22»
На зображенні може бути: 10 людей, екран та текст
На зображенні може бути: 8 людей, екран та текст «информация совещании файл редактировать совместныйдоступ вид аудиои видео участник меню совещание справка etanaMkhno мар'янадеренюк 55:24 розкрит суть понятт "цннисть"та "HİHHİCHİ орентаци". 1 завдання дослдження 2 анализ в.нтоняк оксана 4 включить микрофон остановить видео â совместный доступ 9:27»
На зображенні може бути: 9 людей та текст «информация совещании файл редактировать совместныйдоступ вид меню аудио видео участник совещание справка 01:07:43 ට .! MSATE внтонякоксана внтоняк оксана мар'янадеренюк мар'яна деренюк рассказова ольг 9 включить микрофон � остановить видео ↑ совместный доступ 9:40»
На зображенні може бути: 8 людей, екран та текст
На зображенні може бути: 6 людей та текст «файл редактировать совместныйд строку информация совещании вид аудио видео участник совещание справка мар "! 01:29:06 ට иттев вивчення самооцнки детей H 9 включить микрофон остановить видео ↑ совместный доступ 10:01 21.12.2021»
На зображенні може бути: 6 людей, екран та текст «информация совещании файл редактировать совместныйдоступ вид аудио видео участник меню совещание справка Halyna омар m! 01:28:10 просмотр приложений Ⅲ компоновка поведнки, видловдають етичним заметкикслайду включить микрофон I остановить видео ↑ совместнь доступ 10:00 21.12.2021»
На зображенні може бути: 7 людей, екран та текст «файл информация совещании редактировать совместны совместныйдоступ вид аудио видео участник совещание справка 02:26:22 B стефанишинсоломия ! стефанишин соломия 9 включить микрофон I остановить видео â совместный доступ 10:58 21.12.2021»
На зображенні може бути: 7 людей, екран та текст «0 файл скрыт информация совещании редактировать совместныйдоступ вид аудио видео участник совещание справка меню людабондарюк BN 03:11:12 ванна ට Val entyna Harazd 9 включить микрофон ▢ остановить видео â совместный совместныйдоступ доступ 11:43 21.12.2021»
На зображенні може бути: 9 людей, дитина, люди стоять та текст «файл информация совещании редактировать совместныйдоступ вид аудио видео участник совещание справка аннапияк ллана आ B 01:52:21 мнстерствоосв унверситетмени просмотрприложенийа стефаника>> компоновка дипломна робота тему: попередження булнгув пдлтковомус середовищи виконала: студентка курсу срсп3-21м спецальност231 <<соцальна робота>> доктор педагогчних доцент, протас о.л. H включить микрофон остановить видео â совместный доступ 10:24 21.12.2021»