УЧАСТЬ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ У РОБОТІ КРУГЛОГО СТОЛУ “АКАДЕМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЛЯ ПРАКТИКИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ”

26 лютого викладачі кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Надія Сабат, Наталія Сабат взяли участь у роботі круглого столу “Академічні дослідження для практики соціальної роботи”. Співорганізаторами заходу виступили кафедра соціальної роботи та практичної психології Академії праці, соціальних відносин і туризму, кафедра соціальної реабілітації та соціальної педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка. Мета зустрічі: привернути увагу широкого кола стейкхолдерів до результатів академічних досліджень в сфері соціальної роботи, розкрити перспективи розвитку університетських наукових досліджень, сприяти зміцненню зв’язків між вищою освітою, наукою та практикою соціальної роботи. Серед більше вісімдесяти учасників онлайн-заходу – викладачі, здобувачі, керівники здобувачів програм підготовки докторів філософії та магістрів соціальної роботи, надавачі соціальних послуг, керівники установ та сервісів соціальної роботи, потенційні абітурієнти післядипломної освіти у сфері соціальної роботи, які представляли 22 інституції (з них 80 % – ЗВО).

На пленарній частині розглянуто концептуальні питання змісту, організації, практичної значущості та впровадження результатів і запиту на дослідження в соціальній сфері.

Обговорення цих проблем продовжилося на засіданнях трьох секцій. Сабат Н. В. та Сабат Н. І. долучилися до роботи першої секції: “Організація досліджень здобувачів в реаліях різних освітніх програм з соціальної роботи: погляд викладачів”. Цікавою була дискусія про співпрацю викладача та студента в академічних дослідженнях соціальної роботи (спікер Васильєва-Халатникова М. О., асистент КНУ імені Тараса Шевченка). Багато запитань та відгуків учасників круглого столу викликав виступ Копилової С. В. (Херсонський державний університет) із питання модернізації професійної підготовки магістрів соціальної роботи.

Учасники круглого столу  одностайно засвідчили необхідність створення своєрідних “майданчиків” для обміну досвідом та поєднання теорії і практики соціальної роботи, на яких науковці, практики, майбутні фахівці соціальної сфери могли б систематично спілкуватися.

Із презентованими на круглому столі матеріалами можна ознайомитися на офіційному сайті Академії праці, соціальних відносин і туризму.