ЗАХИСТ КУРСОВИХ РОБІТ ОП «СОЦІАЛЬНА РОБОТА» 3 КУРСУ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Курсова робота – вид самостійної навчально-наукової роботи з елементами дослідження, що виконується студентами протягом семестру з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.  Завершальним етапом написання курсової роботи Читати далі