Захист магістерських робіт студентами, що навчаються за освітньою програмою «Соціальна педагогіка»

22 грудня – другий день роботи екзаменаційної комісії із проведення державної атестації випускників освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності 231 Соціальна робота освітньої програми «Соціальна педагогіка».
Відповідно до навчального плану підготовки студенти денної форми навчання успішно виконали індивідуальні плани та підійшли до завершального етапу отримання освітнього ступеня «магістр». Захист магістерських робіт проходив із дотриманням вимог «Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та відбувався у режимі онлайн на платформі Cisco Webex. У рамках співпраці з Коломийським педагогічним фаховим коледжем у процедурі захисту магістерських робіт брала участь голова циклової комісії психолого-педагогічних дисциплін цього закладу Оксана Жданович, яка відзначила високий науковий рівень представлених досліджень.
На особливу увагу заслуговує обрана тематика магістерських робіт, що стосувалася професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів, профілактики різних форм девіацій, формування соціальної активності та особливостей соціальної адаптації підлітків, інших актуальних питань соціальної роботи/педагогіки. Дослідження магістрантами такої тематики, зазначила Оксана Жданович, свідчить про значний науковий потенціал науково-педагогічного складу кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, а також проведену значну змістовну роботу, спрямовану на підвищення рівня загальних та професійних компетентностей магістрантів.
На всі запитання членів екзаменаційної комісії доповідачі давали обґрунтовані відповіді, враховуючи набуті теоретичні знання та власний практичний досвід. За результатами захисту кваліфікаційних робіт комісія відзначила кращі дослідження Анастасії Балан «Формування психологічної готовності майбутнього соціального педагога до професійної діяльності» (науковий керівник доцент Галина Лемко), Надії Глов’як «Підготовка майбутніх соціальних педагогів до профілактики кібербулінгу серед підлітків» (науковий керівник доцент Роман Петришин), Назара Пилипіва «Соціально-педагогічний супровід інтелектуально обдарованих молодших школярів в умовах закладу загальної середньої освіти» (науковий керівник доцент Іванна Кулик).
Вітаємо магістрантів із успішним захистом! Дякуємо членам комісії та Оксані Жданович за плідну співпрацю!
На зображенні може бути: 8 людей, екран та текст «файл строку меню информация совещании редактировать совместныйдоступ вид аудиоивидео аудио участник совещание справка NataliaBanderovska 01:45:00 компоновка Halyna надия глов' як включить микрофон остановить видео совместный доступ 10:23 22.12.2021»На зображенні може бути: 7 людей, екран та текст «информация совещании строку меню файл редактировать совместныйдоступ вид аудиоивидео аудио участник совещание справка Natalia Banderovska 01:29:22 державний <<прикарпатський навчальний заклад MeHi василя компонов ç 1 HA ያ включить микрофон I остановить видео совместный доступ»На зображенні може бути: 6 людей та текст «файл информация совещании редактировать совместныйдоступ вид аудио меню видео участник совещание справка liudaivanochko юля жмурик 02:38:28 дтеймолдогок п включить микрофон � остановить видео ↑ совместный доступ 22.12.2021»На зображенні може бути: 8 людей та текст «8 информация совещании файл редактировать совместныйдоступ вид аудио скрытьс строку меню видео участник совещание справка liudaivanochko 02:56:00 юляжмурик Halyna 1 назар пилипв H 9 включить микрофон I остановить видео â совместны доступ 22.12.2021»На зображенні може бути: 7 людей та текстНа зображенні може бути: 4 людини, екран та текст «информация совещании файл редактировать совместныйдоступ вид аудио видео меню участник совещание справка надябайдюк 29:15 мета дослдження: виявити ефективни форми методи формування соцально" активност дтей старшого шкльного BiKY. завдання: теоретич запропонувати активност; визначитикритерта особистост; дтрукрно формування; о формування. включить микрофон остановить видео ↑ совместный доступ 9:07»На зображенні може бути: 10 людей, екран та текст «скрыт строку меню информация совещании файл редактировать совместныйдоступ вид аудио видео участник совещание справка 57:11 Bohdan Kovbas пркарпатсанй MURBACCT включить микрофон I остановить видео ↑ совместный доступ 9:35»На зображенні може бути: ‎7 людей, екран та ‎текст «‎информация совещании файл редактировать совместныйдоступ вид аудио видео участник меню совещание справка 01:11:49 B шрнкаратсъкий шястефаник прикарпатський oxanashmeha прикарпатський менпвасилястефаника рикарпатський пональни василястефаника включить микрофон ا остановить видео совместный доступ 9:50‎»‎‎На зображенні може бути: ‎10 людей та ‎текст «‎ထ0 информация совещании файл редактировать совместныйдоступ вид аудио скрыт строку меню видео участник совещание справка oxanashmeha 01:20:02 балан анас асія олександрдовгалюк олександр ×ש× для Natalia Banderovska 1 включить микрофон I остановить видео ↑ совместный доступ‎»‎‎На зображенні може бути: 7 людей, екран, дерево та текст «информация совещании скрыт меню файл редактировать совместныйдоступ вид аудио видео участник совещание справка 02:59:35 компоновка liuda ivanochko христина ткачук Y включить микрофон I остановить видео ↑ совместный доступ»На зображенні може бути: 9 людей, екран та текст «информация совещании файл редактировать совместныйдоступ вид аудиоивидео участник строку меню совещание справка 01:56:26 ! олександр довгалюк Rocsolyana Zozulak 1 включить микрофон остановить видео â совместный доступ»На зображенні може бути: 8 людей, екран та текст «информация совещании файл редактировать совместныйдоступ вид аудио видео меню участник совещание справка 01:58:04 компоновка юлия жмурик включить микрофон I остановить видео совместный доступ 10:36»На зображенні може бути: 7 людей, екран та текст «информация совещании файл редактировать совместныйдоступ вид аудио видео участник строку меню совещание справка жмурик 02:35:08 Halyna liudaivanochko liuda ivanochko H включить микрофон I остановить видео ↑ совместный совместныйдоступ доступ»