Захист магістерських робіт студентами, що навчаються за освітньою програмою «Соціальна педагогіка»

22 грудня – другий день роботи екзаменаційної комісії із проведення державної атестації випускників освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності 231 Соціальна робота освітньої програми «Соціальна педагогіка». Відповідно до навчального плану підготовки студенти денної форми навчання успішно виконали індивідуальні плани та підійшли Читати далі