Методологічний вебінар для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня доктора філософії «Діагностичні методи в наукових педагогічних дослідженнях»

     26 січня 2024 року професорка кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Оксана Протас взяла участь у методологічному вебінарі для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня доктора філософії «Діагностичні методи в наукових педагогічних дослідженнях», організатором якого виступили директорка Навчально-наукового центру «Педагогіка і психологія вищої освіти», професорка Олександра Качмар,  професорка Оксана Протас, провідний фахівець ННЦ Ірина Зінькова.

На вебінарі також були присутні: гарант освітньо-наукової програми «Професійна освіта», професорка Оксана Цюняк; гарант освітньо-наукової програми «Освітні педагогічні науки», професорка Вікторія Стинська; гарант освітньо-наукової програми «Середня освіта (українська мова), професорка  Анна Струк; здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

Директорка ННЦ, професорка Олександра Качмар розкрила основні напрями його діяльності.

Професорка Оксана Протас  ґрунтовно доповіла про класифікацію методів наукового дослідження, ознайомила із методами педагогічного дослідження на емпіричному та теоретичному рівнях і методами обробки даних результатів дослідження за допомогою кількісного і якісного аналізу. Вона представила програмний комплекс «Технологія схильності абітурієнтів до вибору професії», що дає змогу розширити можливості використання психодіагностичних методик та комплексно підходити до вирішення проблеми визначення схильностей особистості до вибору професії.

Ірина Зінькова презентувала результати діагностики за «Технологією схильності до вибору професії абітурієнтів» та моніторингового опитування учнівської молоді, студентів коледжу, університету щодо визначення майбутньої професії.

На завершення заходу професорка Інна Червінська подякувала організаторам за проведення методологічного вебінару і зазначила, що науково-дослідницька діяльність майбутніх докторів філософії є важливою складовою на шляху їхнього професійного зростання.