Виробнича практика за фахом магістрів 1-го курсу спеціальності «Соціальна робота»: настановча нарада

     26 лютого відбулася онлайн-настановча нарада з питань організації та проведення виробничої практики за фахом здобувачів вищої освіти 1-го курсу ОР «магістр» спеціальності «Соціальна робота». У нараді взяли участь викладачі кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи і студенти груп СР-1м, СРСПз-1м. Відповідно до наказу, виробничу практику проходитимуть 11 студентів денної та 9 – заочної форм навчання.

Факультетський керівник-методист практики від випускової кафедри професор Р. В. Зозуляк-Случик ознайомила студентів із програмою, порядком і термінами проходження практики та наказом. Окрім того провела інструктаж з питань техніки безпеки та збереження життя студентів. Доцент Г. І. Лемко повідомила студентам мету практики, окреслила її завдання, зміст. Також студентам надано необхідні рекомендації щодо обсягу, якості виконання завдань та наголошено на вимогах до оформлення звітної документації.

Багаторічна партнерська співпраця з Івано-Франківським міським центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Дивосвіт» та Благодійним християнським фондом «Солідарність», закладами середньої освіти – нашими стейкхолдерами, а також ряд баз практики, які здійснюють соціальний захист та надають відповідну соціальну допомогу, дає можливість у тісній і злагодженій взаємодії здійснювати теоретичну та практичну підготовку, формувати майбутніх соціальних педагогів та соціальних працівників як фахівців з ґрунтовними знаннями і розвиненими професійно важливими якостями.