Тематика курсових робіт

Тематика курсових робіт. Освітня програма “Соціальна робота”

Тематика курсових робіт із навчальної дисципліни «Технології соціальної роботи (вітчизняні та зарубіжні)»

 1. Підтримуючі технології (стратегії) в індивідуальній соціальній роботі.
 2. Технології соціально-психологічної терапії: допомога в ситуації життєвої кризи особистості.
 3. Комунікативні технології у соціальній роботі.
 4. Технології посередницької діяльності соціальних працівників у різних сферах діяльності.
 5. Особливості використання технології консультування в соціальній роботі.
 6. Зміст та моделі технологій налагодження зв’язків із громадськістю.
 7. Технології інформування та використання їх у соціальній роботі. Принципи побудови виступу.
 8. Технології створення соціальної реклами та інших інформаційних матеріалів стосовно діяльності соціальних служб.
 9. Стратегії розв’язання конфліктів різного рівня: сучасні теорії та моделі.
 10. Технології розв’язання конфліктів на етнічному грунті.
 11. Технології соціальної діагностики в соціальній роботі.
 12. Технології прогнозування в соціальній роботі.
 13. Зміст, рівні та форми соціальної адаптації як технології соціальної роботи.
 14. Принципи та форми технології соціальної реабілітації різних груп клієнтів.
 15. Соціальна адаптація як технологія соціальної роботи.
 16. Технології соціальної роботи з людьми похилого віку: вітчизняний досвід.
 17. Технології соціальної роботи з людьми похилого віку: міжнародний досвід.
 18. Інноваційні технології соціальної роботи з людьми похилого віку.
 19. Технології соціальної роботи з людьми з інвалідністю: вітчизняний досвід.
 20. Технології соціальної роботи з людьми з інвалідністю: міжнародний досвід.
 21. Інноваційні технології соціальної роботи з людьми з інвалідністю.
 22. Технології соціальної роботи з молодою сім’єю.
 23. Технології соціальної роботи з неповною сім’єю.
 24. Технології соціальної роботи з неблагополучною сім’єю.
 25. Технології соціальної роботи з дистантною сім’єю.
 26. Технології соціальної роботи з транснаціональною сім’єю.
 27. Технології соціальної роботи з сім’єю, що перебуває у складних життєвих обставинах.
 28. Інноваційні технології роботи з сім’єю: міжнародний та вітчизняний досвід.
 29. Технології соціальної роботи з жінками: напрями і форми.
 30. Технології соціальної роботи з дітьми в Україні.
 31. Технології соціальної роботи з молоддю в Україні.
 32. Технології подолання бідності в Україні.
 33. Технології боротьби з бідністю: зарубіжний досвід.
 34. Технології вирішення проблем незайнятого населення та безробітних.
 35. Технології соціальної роботи з бездомними та особами, що повернулися з місць позбавлення волі.
 36. Технології соціальної роботи із особами груп соціального ризику.
 37. Технології соціальної роботи з ВІЛ-інфікованими та хворими на СНІД.

Тематика курсових робіт. Освітня програма “Соціальна педагогіка”

Курсова робота (з соціальної педагогіки)

 1. Організація роботи соціального педагога з дітьми з однодітних сімей
 2. Організація роботи соціального педагога у сфері дозвілля.
 3. Основні форми роботи соціального педагога в позашкільних закладах.
 4. Особливості анімаційної діяльності соціального педагога в загальноосвітньому навчальному закладі.
 5. Особливості використання ігрових технік в соціально-педагогічній роботі.
 6. Особливості соціалізації першокласників у різних умовах життєдіяльності.
 7. Особливості соціально-педагогічної діяльності з обдарованими дітьми.
 8. Особливості соціально-педагогічної роботи з дітьми в умовах сільського соціуму.
 9. Педагогічні умови соціально-педагогічної роботи в дитячих організаціях.
 10. Соціально-педагогічні умови громадянського виховання в дитячих та молодіжних організаціях.
 11. Формування духовних цінностей школярів в умовах соціально-виховного середовища громадського об’єднання.
 12. Формування соціальної компетентності старшокласників в умовах громадського об’єднання.
 13. Соціалізація учнівської молоді в громадських підліткових об’єднаннях.
 14. Професійне самовиховання соціального педагога.
 15. Комунікативні особливості діяльності соціального педагога.
 16. Роль соціального середовища у соціалізації особистості.
 17. Соціалізація дітей в сучасних соціокультурних умовах.
 18. Адаптація як базис соціалізаційного процесу особистості.
 19. Сім’я як мікросередовище соціалізації особистості.
 20. Вплив засобів масової інформації на розвиток особистості.
 21. Cоціалізація особистості в різних типах сімей.
 22. Вплив юнацької субкультури на формування ціннісних орієнтацій учнівської молоді.
 23. Усвідомлене батьківство як умова повноцінного розвитку дитини у сім’ї.
 24. Шляхи інтеграції в соціум дітей з обмеженими функціональними можливостями.
 25. Характеристика сучасних профілактичних програм попередження негативних явищ у молодіжному середовищі.
 26.  Причини та особливості делінквентної поведінки підлітків .
 27. Причини та особливості адиктивної поведінки підлітків
 28. Зміст та види соціального виховання дітей і учнівської молоді.
 29. Особливості соціалізації дітей в умовах сільського соціуму.
 30.  Особливості соціалізації дітей в закладах інтернатного типу.
 31.  Характеристика сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
 32. Функціонально-рольовий репертуар соціального педагога.
 33. Дитячі та юнацькі організації як фактор соціалізації особистості.
 34. Сфери діяльності соціального педагога.
 35. Соціально-педагогічна робота з бездоглядними та безпритульними дітьми.
 36. Соціально-правове виховання дітей та молоді.
 37. Діяльність соціального педагога у сфері організації змістовного дозвілля дітей та молоді.
 38. Значення соціокультурної діяльності у сфері формування здорового способу життя старшокласників.
 39. Соціально-педагогічна робота з обдарованими дітьми.
 40. Профорієнтаційна робота соціального педагога в загальноосвітньому закладі.
 41. Етичні засади соціально-педагогічної роботи.
 42. Інтеграція в загальноосвітні навчальні заклади дітей з обмеженими функціональними можливостями.
 43. Соціально-педагогічна робота з підлітками, які мають делінквентну поведінку, у загальноосвітніх навчальних закладах.
 44. Соціалізація дитини у прийомній сім’ї.
 45.  Попередження відмов матерів від новонароджених у діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
 46. Інтернет як агент соціалізації особистості.
 47.  Соціальне виховання дітей в сучасних соціокультурних умовах.
 48. Соціально-педагогічна робота з ВІЛ-інфікованими дітьми.
 49. Соціально-педагогічна робота з сім’ями, які виховують ВІЛ-інфікованих дітей.
 50. Шляхи створення сприятливої атмосфери в інклюзивному середовищі загальноосвітнього навчального закладу.

Курсова робота (з технологій соціально-педагогічної діяльності)

 1. Технологічні аспекти організаторської діяльності соціального педагога.
 2. Технології формування та розвитку творчої особистості в соціально-педагогічній діяльності.
 3. Технології застосування ігрових методик в соціально-педагогічній діяльності.
 4. Специфіка соціально-педагогічної діяльності в дитячих та молодіжних громадських організаціях.
 5. Зміст та форми соціального супроводу прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.
 6. Технології роботи соціального педагога з бездоглядними та безпритульними дітьми.
 7. Вулична соціально-педагогічна робота в умовах великого міста.
 8. Соціально-педагогічна діяльність в умовах літнього оздоровчого табору.
 9. Зміст та форми роботи соціального педагога з підлітками, що схильні до суїциду.
 10. Діяльність соціального педагога в кризових центрах для жінок.
 11. Зміст та форми роботи соціального педагога з сім’єю.
 12. Технології соціально-педагогічної роботі за місцем проживання.
 13. Технологія використання методів психолого-педагогічної діагностики у соціально-педагогічній діяльності.
 14. Формування та розвиток екологічної культури молоді в діяльності соціального педагога.
 15. Технології організації діяльності волонтерських груп за різними напрямками.
 16. Зміст, форми та специфіка роботи соціального педагога з волонтерами.
 17. Особливості використання рекламно-інформаційних технологій в соціально-педагогічній діяльності.
 18. Технології формування та розвитку лідерських якостей майбутнього соціального педагога.
 19. Технології реабілітації дітей-інвалідів засобами образотворчого мистецтва.
 20. Технології соціально-педагогічної діяльності з багатодітними сім’ями.
 21. Технології діяльності соціального педагога у інтернатних закладах.
 22. Соціально-педагогічна робота з сім’ями, які виховують дитину з інвалідністю.
 23. Соціально-профілактична діяльності щодо попередження наркотизації серед учнівської молоді.
 24. Соціально-педагогічна профілактика вживання підлітками психоактивних речовин.
 25. Соціально-педагогічна робота з дітьми, схильними до вживання алкоголю.
 26. Соціально-педагогічна профілактика насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми.
 27. Соціально-педагогічна робота з дітьми, які зазнали насильства в сім’ї.
 28. Соціально-педагогічна профілактика агресивної поведінки підлітків в закладах освіти.
 29. Соціально-педагогічна профілактика правопорушень в учнівському середовищі.
 30. Соціально-педагогічна діяльність з неповнолітніми, що перебувають у місцях позбавлення волі.
 31. Технології діяльності соціального педагога з дітьми, що перебувають у притулках для дітей та центрах соціально-психологічної реабілітації.
 32. Технології діяльності соціального педагога зі збереження та зміцнення репродуктивного здоров’я підлітків.
 33. Технології діяльності соціального педагога у сфері статевого виховання підлітків.
 34. Соціально-педагогічна профілактика абортів серед дівчат-підлітків.
 35. Технології попередження явища торгівлі людьми.
 36. Технології соціально-педагогічної діяльності з лідерами шкільного самоврядування.
 37. Технології підготовки молоді до сімейного життя.
 38. Технології соціалізації підлітків у системі скаутського руху в Україні.
 39. Технології соціально-педагогічної діяльності у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями.
 40. Соціально-педагогічна профілактика нехімічних адикцій дітей та молоді.
 41. Діяльність соціального педагога з формування позитивної громадської думки до людей з інвалідністю.
 42. Технології соціально-педагогічної підтримки дітей і підлітків в кризових ситуаціях.
 43. Соціально-психологічний тренінг як метод вирішення проблем соціалізації дітей з особливими потребами.
 44. Технології соціально-педагогічної діяльності з підлітками, що схильні до суїциду.
 45. Соціально-педагогічна діяльності з обдарованими дітьми в школі.
 46. Технологічний підхід до формування відповідального ставлення до здоров’я у підлітків.
 47. Технології соціально-педагогічної профілактики Інтернет-залежності підлітків.
 48. Технології соціально-педагогічної профілактика агресивної поведінки підлітків.
 49. Технології соціальної реабілітації молодих інвалідів.
 50. Соціально-педагогічна робота з дітьми індиго.

Курсова робота (з фахових дисциплін)

1. Соціальна політика у командно – адміністративній та ринковій системах.
2. Характеристика моделей соціальної політики з ринковою економікою.
3. Соціальні стратегії економічних реформ в Україні.
4. Наслідки та причини загострення соціальних проблем в Україні у результаті реформ.
5. Проблема вибору моделі соціальної політики в Україні.
6. Пріоритетні напрями соціальної політики України в перехідний період.
7. Документальна база соціальної політики.
8. Інституційна база соціальної політики.
9. Фінансування соціальної політики.
10. Характеристика інструментів соціальної політики та їхнє використання в Україні.
11. Соціальне страхування: основні питання державної політики.
12. Соціальна допомога: основні питання державної політики.
13. Система соціального захисту в Україні.
14. Еволюція поглядів на роль держави в забезпеченні добробуту громадян.
15. Передумови формування соціальної політики.
16. Реформування соціального забезпечення в Україні: цілі та напрямки.
17. Забезпечення допомогами: поняття, ознаки, види допомог.
18. Трудові допомоги: поняття, ознаки, види.
19. Сімейні допомоги: поняття, ознаки, види.
20. Соціальні допомоги: поняття, ознаки, види.
21. Соціальне обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян на дому: поняття, види та зміст послуг.
22. Санаторно-курортне лікування: поняття, види та зміст послуг.
23. Надання побутових, освітніх, культурних та інших послуг: види та зміст послуг.
24. Соціальне обслуговування окремих категорій непрацездатних громадян (ветеранів війни, ветеранів праці, дітей війни, громадян похилого віку, осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, інвалідів, дітей-сиріт та ін.).
25. Система державних органів та їхні функції з надання соціального забезпечення.
26. Пенсійне забезпечення в Україні.
27. Правовий статус та соціальний захист окремих категорій громадян.
28. Соціальний захист інвалідів в Україні.
29. Сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні.
30. Загальна характеристика системи соціального захисту населення в Україні.
31. Технологічні аспекти організаторської діяльності соціального працівника.
32. Соціально-економічні проблеми дитинства в сучасному українському селі.
33. Соціальна робота з покинутими дітьми.
34. Соціальний притулок для дітей і підлітків: зміст і особливості діяльності.
35. Соціальне сирітство в Україні.
36. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.
37. Соціально-педагогічна робота з “дітьми вулиці”.
38. Зміст соціально-профілактичної роботи у шкільному середовищі.
39. Виховна робота зі школярами за місцем проживання.
40. Сільська школа в системі соціального виховання.
41. Культурно-дозвіллєва діяльність в сучасних умовах.
42. Соціальний працівник в культурно-дозвіллєвій сфері.
43. Активний відпочинок як фактор розвитку особистості.
44. Сучасний стан організації культурно-дозвіллєвої діяльності в країнах зарубіжжя.
45. Історико-культурний аналіз дозвілля та дозвіллєвої діяльності.
46. Соціально-психологічні особливості організації вільного часу.
47. Діяльність соціального працівника як організатора дозвіллєвої діяльності.
48. Соціалізація старшокласників у сфері вільного часу.
49. Вплив засобів масової комунікації на соціалізацію молоді.
50. Соціально-педагогічні функції сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
51. Соціально-педагогічна підтримка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
52. Усиновлення та патронаж як форма опіки дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
53. Становлення особистості дитини сироти у соціальному просторі.
54. Організація діяльності клубів за місцем проживання.
55. Теоретичні основи програмування розвитку особистісної активності.
56. Організація дозвіллєвої діяльності за місцем проживання.
57. Менеджмент культурно-дозвіллєвої діяльності.
58. Соціально-історичні особливості розвитку дозвіллєвих центрів для молоді в Україні і за рубежем.
59. Педагогічна майстерність в управлінні та організації культурно-дозвіллєвої діяльності.
60. Туристично-краєзнавча діяльність як ефективний засіб організації дозвілля молоді .
61. Соціально-педагогічна підтримка дітей і підлітків у кризових ситуаціях.
62. Зміст соціально-профілактичної роботи у шкільному середовищі.
63. Технології організації та оцінки соціальної реклами.
64. Супровід та реабілітація людей з інвалідністю в умовах пенітенціарної системи.
65. Соціальне здоров’я як фактор профілактики девіантної поведінки.
66. Соціальна робота у професійному колективі державних установ.
67. Соціальна робота з дітьми з функціональними обмеженнями: соціально-політичний портрет.
68. Соціальний захист населення України.
69. Соціально-педагогічні умови професійної підготовки молодих інвалідів.
70. Соціальна робота з «сім’ями групи ризику».
71. Соціальна допомога дезадаптованим школярам.
72. Профілактика дитячої бездоглядності та безпритульності засобами фізичної культури і спорту.
73. Соціальна робота з агресивними старшокласниками як одна з актуальних проблем сучасної школи.
74. Соціальний супровід сімей в умовах реабілітаційного центру як умова позитивної соціалізації дитини-інваліда.
75. Формування громадянської позиції підлітків у процесі соціалізації в дитячих громадських організаціях.
76. Соціальна робота з людьми з особливими потребами.
77. Соціальна робота з сім’ями, дітей з функціональними обмеженнями.
78. Розвиток фостерної опіки у США.
79. Формування культури професійного спілкування майбутніх соціальних працівників.
80. Значення соціальних виховних впливів для створення виховуючого соціального середовища у мікрорайоні школи.
81. Теоретичні засади формування здоров’язберігаючої компетентності учнів.
82. Теоретичні засади формування здоров’язберігаючої компетентності студентів.
83. Організаційно-педагогічні засади діяльності соціального працівника з профілактики агресії у підлітків.
84. Концепція і принципи побудови цілей професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до менеджменту соціальної роботи.
85. Покарання в системі профілактики девіантної поведінки неповнолітніх.
86. Робота з дезадаптованими дітьми в спеціальних реабілітаційних закладах.
87. Застосування інтегрованого підходу в соціальній роботі з дітьми та сім’ями «групи ризику».
88. Соціальна робота з сім’ями дітей групи ризику.
89. Церква як один з інститутів соціальної сфери.
90. Оцінка потреб як основа планування та надання соціальних послуг сім’ям з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах.
91. Нормативно-правові засади новітнього сімейного виховання.
92. Роль засобів масової інформації у формуванні здорового способу життя молоді.
93. Соціальні детермінанти віктимності неповнолітніх.
94. Самовиховання як складова цілісного процесу підготовки фахівця.
95. Соціально-психологічні аспекти девіантної поведінки молоді.
96. Соціальний аспект діяльності студентських об’єднань.
97. Історичні аспекти становлення системи профілактики девіантної поведінки неповнолітніх в Україні.
98. Проблеми пенітенціарної політики України на сучасному етапі.
99. Особливості фостерної опіки у Великій Британії.
100. Соціальні і психолого-педагогічні особливості сімейного виховання розумово відсталої дитини.
101. Освіта молоді з особливими потребами у вищих навчальних закладах.
102. Особливості реалізації інклюзії в Україні.
103. Професійна підготовка молоді з особливими освітніми потребами.
104. Соціальний аспект подолання дитячої бездоглядності та безпритульності.
105. Соціальний супровід ДБСТ.
106. Формування професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх соціальних працівників.
107. Формування здорового способу життя молоді.
108. Діяльність волонтерських організацій у забезпеченні життєдіяльності переселенців.
109. Підготовка молодих жінок до майбутнього материнства: соціальний аспект.
110. Соціальна робота з сім’ями, які перебувають у складних життєвих ситуаціях.
111. Подолання соціальної девіації при наданні соціальних послуг.
112. Соціальна ізольованість як фактор соціальної дезадаптації інвалідів.
113. Соціальна робота в поліетнічному суспільстві.
114. Формування соціального мислення і соціальної компетентності в професійній підготовці соціальних працівників.
115. Соціальна робота з сім’ями військовослужбовців.
116. Формування лідерських рис у майбутніх фахівців соціальної сфери.
117. Соціальна робота з людьми, які живуть з ВІЛ.
118. Підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи з громадськими організаціями.
119. Соціальна робота з профілактики мобінгу.
120. Соціальна робота з дітьми трудових мігрантів.
121. Соціальна ізольованість як фактор, ознака і результат соціальної дезадаптації інвалідів.
122. Скаутське громадське об’єднання як інститут соціального виховання підлітків.
123. Роль засобів масової інформації в соціалізації підлітків.
124. Роль волонтерських організацій у забезпеченні життєдіяльності переселенців.
125. Європейські традиції інтегрованого навчання дітей з особливими потребами.
126. Етичні норми взаємодії соціального працівника та клієнта при медіації.
127. Морально-етична готовність волонтера до роботи з дітьми з особливими потребами.
128. Тенденції розвитку шлюбно-сімейних відносин в сучасній Україні.
129. Цінність шлюбу та сім’ї в сучасному суспільстві.
130. Сучасне батьківство: особливості та тенденції змін.
131. Материнство як практика турботи: концептуальні підходи до дослідження.
132. Соціально-професійне самовизначення в ієрархії цінностей студентів.
133. Патріотичні настрої української молоді: тенденції прояву та підходи до вивчення.
134. Громадянська культура студентської молоді в Україні.
135. Міграційні наміри студентської молоді в сучасній Україні.
136. Конфігурація сім’ї в українському суспільстві у порівняльній перспективі.
137. Ціннісні орієнтації щодо сім’ї та шлюб в сучасному українському суспільстві.
138. Роль міжнародних стандартів у вдосконаленні соціально-педагогічної діяльності.
139. Проблеми становлення правових засад соціально-педагогічної діяльності в Україні.
140. Соціально-правовий захист дітей і жінок від домашнього насильства.
141. Діяльність служб соціальної роботи з молодими сім’ями.
142. Основи етичної комунікації в професійній діяльності соціального педагога.
143. Соціально-педагогічна діагностика жорстокості батьків у взаємовідносинах з дітьми.
144. Досвід функціонування дитячих будинків сімейного типу в Україні .
145. Досвід роботи центрів соціальних служб із жінками, які зазнали насильства.
146. Соціально-педагогічна робота з сім’ями трудових мігрантів.
147. Формування соціальної компетентності підлітка з неповної сім’ї.
148. Соціально-правовий захист дітей від насильства та жорстокого поводження.
149. Соціально-правовий захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
150. Соціально-педагогічна робота у сфері протидії торгівлі дітьми .
151. Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми трудових мігрантів.
152. Міжнародні стандарти охорони материнства і законодавство України
153. Міжнародно-правове регулювання праці жінок.
154. Сучасні проблеми материнства і дитинства в Україні.
155. Праця неповнолітніх: права, гарантії, обмеження.
156. Соціально-правовий захист особистості дитини у діяльності соціального педагога.
157. Торгівля людьми як соціальна проблема. Як не стати жертвою рабства в ХХІ столітті.