Освітня безбар’єрність як умова підготовки сучасного фахівця

     10 квітня 2024 року відбулося заняття Академії тьюторингу з підвищення педагогічної майстерності викладачів, аспірантів та магістрантів педагогічного факультету. Доценткою кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Іриною Комар проведено тренінг на тему «Освітня безбар’єрність як умова підготовки сучасного фахівця».

Ірина Валеріївна розкрила сутність поняття «безбар’єрність», проаналізувала види безбар’єрності, визначила стратегічні цілі реалізації освітньої безбар’єрності в Україні; обгрунтувала шляхи надання можливостей для навчання усім громадянам незалежно від віку та стану здоров’я; організації доступного освітнього середовища, в якому кожен може навчатися протягом життя, а також підвищення кваліфікації, опанування додаткових компетентностей тощо. Виступ супроводжувався мультимедійною презентацією.

Учасники тренінгу у процесі інтерактивної взаємодії пропонували шляхи впровадження безбар’єрності в освітньому просторі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Зокрема, цікавими були ідеї: введення освітньої компоненти «Безбар’єрність: зміст, види та механізми реалізації»; актуалізація підходу «Рівний рівному»; вільний та постійний доступ до мережі інтернет, створення можливостей для пересування маломобільних осіб не лише в навчальних корпусах, але і в гуртожитках, створення освітніх проєктів для науково-педагогічних працівників університету щодо впровадження видів безбар’єрності.

На завершення тренінгового заняття присутні отримали сертифікати учасника, висловили своїми враженнями від спільної роботи, запропонували ідеї для подальшого представлення означеної проблеми в рамках проведення заходів Академії тьюторингу.