Дідух Ірина Ярославівна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Дідух Ірина Ярославівна, у 1996 році закінчила ДВНЗ «Прикарпатський  національний університет імені Василя Стефаника» за спеціальністю «Дошкільне виховання», кваліфікація – викладач дошкільної педагогіки і психології. Вихователь. (диплом ЛБ ВЕ № 001875).

Кандидат педагогічних наук з 2013 року. Дисертацію захистила  24 квітня 2013р. на засіданні спеціалізованої  вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільскому національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка, номер диплома ДК № 014847.

Основні етапи педагогічної діяльності  у вищих навчальних закладах III – IV рівня акредитації:

01.09.2001 р. – 01.07.2005 р. – асистент кафедри загальної та експериментальної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника  за сумісництвом;

05.10.2005 р. – 01.07.2007р.асистент кафедри теорії і методики початкового навчання  та асистент кафедри загальної та експериментальної психології за сумісництвом;

01.09.2007 р. – 31.08.2014р.- асистент кафедри соціальної педагогіки Педагогічного інституту;

01.09.2014 р.- по теперішній час переведено на посаду доцента кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Педагогічного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

 1. Формування творчого потенціалу особистості в «Пласті». Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Педагогіка. Соціальна робота». № 35.-2015. – фахове видання.
 2. Роль волонтерських організацій у забезпеченні життєдіяльності переселенців. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 739. Педагогіка та психологія.- Чернівці: Чернівецький нац.. у-т, 2015.- с.25-31.- фахове видання.
 3. Виховний потенціал пластового мандрівництва і таборування. Науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок».№1(12) січень2015 -фахове видання.
 4. Виховний досвід пластового мандрівництва на Західній Україні у 20-х роках xx ст. Міжнародна науково-практична конференція «Соціальна робота як правозахисна професія».Чернівецький нац.. ун-т.ім.Юрія Федьковича.- Чернівці, 29 квітня 2015р.-192 с.
 5. Volunteering as a means of self-actualization and self-determination of a person. SWorld Journal, Issue No11, Vol.8. Pedagogy, Psychology and Sociology (Scientific world, Ivanovo, 2016) – URL:http://www.sworldjournal.com/e- journal/j1108.pdf (November, 2016) – page 86-90 – j1108-022 /Indexed in: RSCI (РИНЦ) SCIENCE INDEX INDEXCOPERNICUS.
 6. Волонтерська діяльність як засіб для самореалізації та самовизначення особистості. Освітній простір України. /№10, 2017 -Фахове видання.
 7. Соціально-педагогічні аспекти роботи з профілактики насильства в дитячому середовищі. Теоретичні, методичні та практичні проблеми соціальної роботи : тези доповідей ІІІ Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної конференції, 19 квітня 2018 р. – Івано-Франківськ : НАІР, 2018. – 216 с.
 8. Проблематика застосування корпоративного волонтерства в Україні та світі. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Вип. ХХХІ. Серія: соціально-педагогічна, 2018- Фахове видання.
 9. Соціально-педагогічна підтримка дітей із неблагополучних сімей. Збірник матеріалів ІІ Міжнародної студентської науково-практичної конференції 26 квітня 2018 року. Студентський науковий вимір соціально-педагогічних проблем сьогодення. С. 39-42.
 10. Благодійна діяльність у процесі соціального становлення молоді. Теоретичні, методичні та практичні проблеми соціальної роботи : тези доповідей ІІ Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної конференції (Івано-Франківськ, 19 квітня 2019 року). – Івано-Франківськ : НАІР, 2019.
 11. Соціально-педагогічні умови правового виховання учнівської молоді. Актуальні проблеми формування успішної особистості в сучасному освітньому просторі: матеріали II міжнародної науково-практичної конференції (м.Вінниця, 16-18 травня 2019 року)

  Розробила і читає лекційні курси:«Волонтерська діяльність»  для студентів 1 курсу напрямку підготовки «Соціальна робота» та 2 курсу напрямку підготовки «Соціальна педагогіка»,  «Професійна майстерність соціальних працівників»  для студентів 3 курсу напрямку підготовки «Соціальна робота», «Психологія особистості»  для студентів 2 курсу напрямку підготовки «Соціальна робота», «Психологія особистості» для студентів 3 курсу напрямку підготовки «Соціальна педагогіка», «Рекламно-інформаційні технології» для студентів 4 курсу напрямку підготовки «Соціальна педагогіка», «Соціально-педагогічне консультування» для студентів 3 курсу напрямку підготовки «Соціальна робота», «Технології роботи з дитячими і молодіжними організаціями» для студентів 4 курсу напрямку підготовки «Соціальна педагогіка», «Соціально-психологічна допомога інвалідам» для студентів 4 курсу напрямку підготовки «Соціальна робота».

Здійснює керівництво волонтерською практикою для студентів другого курсу напрямку підготовки «Соціальна педагогіка» та «Соціальна робота», Розроблено методичне забезпечення основних навчальних курсів: навчальні програми і робочі навчальні програми, конспекти лекцій та методичні рекомендації до виконання практичних занять. Методичні рекомендації для студентів напряму підготовки 6.010105 «Соціальна педагогіка» з курсу «Рекламно-інформаційні технології» , а також методичні рекомендації для проходження волонтерської практики для студентів 2 курсу напрямку підготовки «Соціальна робота».