ОП Соціальна робота (бакалавр)

1.Цикл загальної підготовки

Обов’язкові дисципліни

Історія України

Історія української культури(Завантажити)

Фізична культура(Завантажити)

Філософія (Завантажити)

Вибіркові дисципліни

Іноземна мова (Завантажити)

Безпека життєдіяльності (Завантажити)

Правознавство (Завантажити)

2.Цикл професійної підготовки

Обов’язкові дисципліни

Загальна психологія (Завантажити)

Соціальна психологія (Завантажити)

Соціальна педагогіка(Завантажити)

Вступ до спеціальності (Завантажити)

Волонтерська діяльність (Завантажити)

Основи консультування (Завантажити)

Соціальна профілактика (Завантажити)

Соціальна робота в пенітерціарних установах (Завантажити)

Ведення професійних документів(Завантажити)

Етика соціальної роботи (Завантажити)

Основи соціалізації особистості (Завантажити)

Соціальна робота з різними групами клієнтів (Завантажити)

Вибіркові дисципліни

Українська етнопедагогіка та етнопсихологія (Завантажити)

Пенсійна справа (Завантажити)

Соціальна конфліктологія і партнерство (Завантажити)

Соціально-психологічна робота у сфері дозвілля (Завантажити)

Соціально-психологічна робота в опікунських закладах (Завантажити)

Соціальна реабілітація жертв насилля (Завантажити)

Соціальна робота в громаді (Завантажити)

Соціальна робота з протидії торгівлі людьми  (Завантажити)

Соціально-педагогічна робота з сім’єю (Завантажити)

Основи міжособистісного спілкування (Завантажити)

Соціальне страхування (Завантажити)

Основи соціальної реабілітології (Завантажити)

Соціально-психологічна допомога інвалідам (Завантажити)

Соціально-психологічна допомога учасникам АТО (Завантажити)

Соціально-реабілітаційна робота релігійних організацій (Завантажити)

Соціально-реабілітаційна робота з вимушеними переселенцями (Завантажити)

Медико-соціальний патронаж (Завантажити)

Соціальна робота з людьми похилого віку (Завантажити)

Основи соціально-правового захисту молодих сімей (Завантажити)