ЗАХИСТ КУРСОВИХ РОБІТ ОП «СОЦІАЛЬНА РОБОТА» 3 КУРСУ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Курсова робота – вид самостійної навчально-наукової роботи з елементами дослідження, що виконується студентами протягом семестру з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

 Завершальним етапом написання курсової роботи є її захист. Захист курсової роботи проводився перед комісією у складі голови проф. Зозуляк-Случик Р.В., та членів зав. кафедри Кулик І.В. та доцента Яремчук В.В.

      В ході захисту курсових робіт студенти спеціальності «Соціальна робота» ОП «Соціальна робота» 3 курсу денної форми навчання, продемонстрували належний рівень теоретичного мислення, уміння користуватися методиками дослідження, робити висновки. Це підсилює переконання, що знання, отримані під час навчання, будуть плідно використані в практичній діяльності.

    Вітаємо студентів з гарними виступами, позитивними результатами та обміном корисним матеріалом!