Захист магістерських робіт фахівцями «Соціальної роботи»

З 18 грудня пп 21 грудня 2018 року на кафедрі соціальної педагогіки та соціальної роботи педагогічного факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» відбулися захисти магістерських робіт студентів спеціальності 231 «Соціальна робота». денної та заочної форми навчання на здобуття освітнього ступеня «магістр із соціальної роботи».

Очолила комісію доктор філософських наук, професор Галина Михайлишин, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Богдан Ковбас, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Ірина Комар.

До захисту було допущено 24 студентів заочної форми навчання та 24 – денної.

Тематика магістерських досліджень спрямована на актуальні напрямки діяльності соціальної педагогіки та соціальної роботи в Україні та світі. Майбутні фахівці соціальної галузі представили комісії ряд важливих та актуальних наукових розробок, присвячених соціальним проблемам, а саме: «

Після представлення студентами результатів своїх наукових досліджень, презентацій, члени комісії мали змогу поставити уточнюючі запитання, навколо яких зав’язалась цікава, а подекуди й гостра наукова дискусія, що стосувалась цілого ряду питань особливостей соціальної роботи з різними категоріями клієнтів соціальних служб, виховання та розвитку особистості майбутнього фахівця соціальної сфери, надання допомоги, реабілітації, формування практичних навичок та умінь майбутнього фахівця в процесі фахової підготовки.

Усі магістерські роботи були захищені на позитивні оцінки, що підтверджує якісну підготовку здобувачів, які в процесі захисту магістерських робіт продемонстрували високий рівень теоретичних знань і практичних умінь з питань соціальної роботи та соціальної педагогіки, що було відзначено членами екзаменаційної комісії.

Голова комісії, Галина Михайлишин відзначила, що студенти продемонстрували ґрунтовні знання з фахових дисциплін, набуті протягом навчання в університеті.

Кращі випускники отримали рекомендацію до вступу в аспірантуру.

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи вітає своїх випускників із успішним закінченням університету і бажає їм успіхів в житті та кар’єрного зростання!!!