Соціальна педагогіка (ОР “магістр”)

Витяг з протоколу розширеного засідання кафедри зі стейкхолдерами ОПП Соціальна педагогіка (ОР “магістр”) 2023

Витяг з протоколу  засідання кафедри щодо врахування пропозицій до оновленої  ОПП Соціальна педагогіка (ОР “магістр”) 2023

Витяги з протоколів (аналіз якості забезпечення освітнього процесу за ОПП Соціальна педагогіка другого (магістерського) рівня 2022-2023р. 

Врахування змістом ОПП вимог професійних стандартів

Врахування результатів обговорення ОП “Соціальна педагогіка” другого (магістерського) рівня_2022

Аналіз якості провадження освітнього процесу на ОПП “Соціальна педагогіка” другого (магістерського) рівня

Врахування результатів обговорення ОП “Соціальна педагогіка” другого (магістерського) рівня_2021

Витяг з протоколу (студенти)_2021

Витяг з протоколу (стейкхолдери)_2021

Витяг з протоколу (зміни)_2021

Витяг з протоколу засідання кафедри  про результати роботи експертної групи з проведення акредитації ОПП «Соціальна педагогіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти 

Анкета для опитування науково-педагогічних працівників щодо якості освітньої програми «Соціальна педагогіка», другий (магістерський) рівень вищої освіти

Анкета для опитування роботодавців (стейкхолдерів) щодо якості підготовки випускників, які навчалися за ОП «Соціальна педагогіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Результати опитування  за ОП “Соціальна педагогіка” студентів (другого) магістерського рівня вищої освіти 2023р.

Результати опитування  за ОП “Соціальна педагогіка” студентів (другого) магістерського рівня вищої освіти 2022р.

Анкета для студентів ОП Соціальна педагогіка (магістр)

Анкета для опитування адміністрації ЗВО щодо якості освітньої програми «Соціальна педагогіка», другий (магістерський) рівень вищої освіти) 

Анкета для опитування випускників щодо якості освітньої програми « Соціальна педагогіка» другого (магістерського) рівня за спеціальністю 231 Соціальна робота галузі знань 23 Соціальна робота

Результати опитування здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня щодо задоволеності ОК за ОПП “Соціальна педагогіка”