ОП СП магістр

Соціальна педагогіка (магістр)

1. Цикл загальної підготовки

1.1.Обов’язкові дисципліни

Психологія вищої школи (Завантажити)

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Сучасні інформаційні технології в освіті й науці

Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача (Завантажити)

Охорона праці

1.2.Вибіркові дисципліни

1.2.1. Дисципліни за вибором ВНЗ

1.2.2.Дисципліни вільного вибору студента

Координаційна діяльність соціального педагога і практичного психолога в системі сім’я-сад

Актуальні проблеми процесу ресоціалізації (Завантажити)

Соціально-педагогічна регуляція поведінкових девіацій (Завантажити)

Практичні реабілітаційні методики (Завантажити)

2.Цикл професійної підготовки

2.1.Обов’язкові дисципліни

2.1.1. Теоретична підготовка

Сучасні проблеми соціальної політики в Україні (Завантажити)

Актуальні проблеми соціальної роботи та соціальної педагогіки

Методологія і технологія наукових досліджень (Завантажити)

Методика викладання психолого-педагогічних дисциплін (Завантажити)

Проєктування в соціальній сфері (Завантажити)

Супервізія  в соціальній роботі (Завантажити)

2.2.Вибіркові дисципліни

2.2.1. Дисципліни за вибором ВНЗ

Актуальні проблеми діяльності соціально-психологічних служб

Сучасні педагогічні техніки в закладах освіти і вищої школи

2.2.2.Дисципліни вільного вибору студента

Соціально-психологічний супровід дітей в закладах інклюзивного навчання (Завантажити)

Діяльність соціально-психологічних служб і фондів

Моделювання діяльності фахівця соціальної сфери (Завантажити)

Практикум з практичної психології (Завантажити)

Ціннісно-світогл. і орієнтація особистості психолого-реабілітаційної сфери (Завантажити)

Актуальні проблеми реабілітаційної педагогіки (Завантажити)

Актуальні проблеми професійної підготовки соціальних педагогів і практичних психологів у ВНЗ (Завантажити)

Практикум з психологічної реабілітації (Завантажити)

Пропаганда і профілактика здоров’я (Завантажити)

Актуальні проблеми управління навчальним процесом у ВНЗ (Завантажити)

Технології роботи психолого-реабілітаційної служби