ОП Соціальна педагогіка (магістр)

1.НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

1.1 Цикл загальної підготовки

Психологія вищої школи (Завантажити)

Іноземна мова за професійним спрямуванням(Завантажити)

Сучасні інформаційні технології в освіті і науці (Завантажити)

Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача (Завантажити)

1.2 Цикл професійної підготовки

1.2.1 Теоретична підготовка

Актуальні проблеми соціальної роботи та соціальної педагогіки(Завантажити)

Методологія і технологія наукових досліджень (Завантажити)

Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін (Завантажити)

Сучасні педагогічні технології в закладах загальної середньої та вищої освіти (Завантажити)

Проєктування в соціально-педагогічній сфері (Завантажити)

Супервізія у соціально-педагогічній діяльності (Завантажити)

1.2.2 Практична підготовка

Виробнича практика за фахом (Завантажити)

Науково-педагогічна практика (виробнича асистентська) (Завантажити)

Науково-дослідна практика, магістерська робота (проєкт) (Завантажити)

Атестація: публічний захист кваліфікаційної роботи (Завантажити)

2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ

Координаційна діяльність соціального педагога в системі сім`я – заклад дошкільної освіти (Завантажити)

Соціальний аудит та інспектування (Завантажити)

Правове регулювання надання соціальних послуг (Завантажити)

Ювенальні технології (Завантажити)

Соціально-педагогічний супровід особистості у кризових ситуаціях (Завантажити)

Соціальна робота з дітьми та сім’ями, що перебувають у складних життєвих обставинах (Завантажити)

Державні та недержавні організації в системі соціальної та соціально-педагогічної роботи (Завантажити)

Сучасні теорії соціального благополуччя (Завантажити)

Ціннісно-світоглядні орієнтири особистості соціально-педагогічної сфери (Завантажити)

Актуальні проблеми професійної підготовки соціальних педагогів у ЗВО (Завантажити)

Сучасні терапевтичні техніки в соціально-педагогічній діяльності (Завантажити)

Тренінг особистісного зростання соціального працівника/соціального педагога (Завантажити)

Соціально-педагогічна регуляція поведінкових девіацій (Завантажити)

Рефлексія особистісно-професійного розвитку (Завантажити)

Актуальні проблеми управління навчальним процесом у ЗВО (Завантажити)

Інноватика в сучасній освіті та науці (Завантажити)