ОП СП бакалавр

Соціальна педагогіка 

1. Цикл загальної підготовки

1.1.Обов’язкові дисципліни

Українська мова (за професійним спрямуванням) (Завантажити)

Історія України

Історія української культури

Філософія

Фізична культура

1.2.Вибіркові дисципліни

1.2.1. Дисципліни за вибором ВНЗ

Іноземна мова (англійська)  (Завантажити)

Політологія

1.2.2.Дисципліни вільного вибору студента

Соціологія (Завантажити)

Основи економічних теорій

Правознавство

Соціально-педагогічна діяльність релігійних організацій (Завантажити)

Етика, естетика

2.Цикл професійної підготовки

2.1.Обов’язкові дисципліни

Теоретична підготовка

Сучасні інформаційні технології

Теорія та історія соціального виховання

Основи медичних знань і психогігієни

Вікова фізіологія і фізіологія ЦНД

Загальна психологія (Завантажити)

Вікова та педагогічна психологія

Соціальна психологія (Завантажити)

Педагогіка (у т.ч. історія педагогіки) (Завантажити)

Соціальна педагогіка (Завантажити)

Вступ до спеціальності (Завантажити)

Основи соціально-педагогічних досліджень (Завантажити)

Основи соціально-правового захисту особистості (Завантажити)

Основи соціалізації особистості (Завантажити)

Соціально-педагогічна діяльність опікунських установ (Завантажити)

Етика соціально-педагогічної діяльності (Завантажити)

Технології соціально-педагогічної діяльності (Завантажити)

Технології соціально-педагогічної діяльності (сфера дозвілля) (Завантажити)

Технології соціально-педагогічної діяльності (в літній період) (Завантажити)

Основи професійної майстерності соціального педагога (Завантажити)

Соціально-педагогічна робота з сім’єю (род. взаєм.-ни, виховання) (Завантажити)

Соціально-педагогічна робота з сім’єю (ПМСЖ, соціальний супровід сім’ї) (Завантажити)

Українська енопедагогіка і етнопсихологія (Завантажити)

Соціальна молодіжна політика (Завантажити)

Менеджмент соціально-педагогічної діяльності (Завантажити)

Основи профорієнтації соціально-педагогічної діяльності (Завантажити)

Соціально-педагогічна діяльність з дітьми та молоддю з особливими потребами (Завантажити)

2.1.2. Практична підготовка

Виробнича практика (волонтерська)

Виробнича практика в літній період

Виробнича практика в закладах освіти

Дипломна робота

Атестація

2.2.Вибіркові дисципліни

2.2.1.Дисципліни за вибором ВНЗ

Волонтерська діяльність (Завантажити)

Технології соціально-педагогічної діяльності (гувернера) (Завантажити)

Превентивна педагогіка (Завантажити)

Соціально-педагогічні основи міжособистісного спілкування (Завантажити)

Соціально-педагогічна профілактика девіантної поведінки (Завантажити)

Соціальна діагностика (Завантажити)

2.2.2.Дисципліни вільного вибору студента

Соціально-педагогічний тренінг з сім’єю (Завантажити)

Основи терапії та консультування сім’ї (Завантажити)

Організація психологічної служби (Завантажити

Соціально-педагогічне консультування (Завантажити)

Патопсихологія в освітній сфері (Завантажити)

Патопсихологія в сімейній сфері (Завантажити)

Основи психолого-педагогічної культури батьків (Завантажити)

Пед. псих. здорового способу життя (Завантажити)

Психологія особистості (Завантажити)

Соціальна конфліктологія і партнерство (Завантажити)

Основи формування гром. країни, світу (Завантажити)

Рекламно-інформаційні технології (Завантажити)

Робота з молодою сім’єю (Завантажити)

Технології роботи з дитячими молодіжними організаціями (Завантажити)

Основи статевого виховання (Завантажити)

Соціально-педагогічний тренінг в освітній сфері (Завантажити)

Основи віктимології (Завантажити)

Соціально-педагогічна діяльність за місцем проживання (Завантажити)

Гендерна педагогіка (Завантажити)

Соціально-педагогічна діяльність з обдарованими дітьми (Завантажити)

Соціальний супровід прийомних сімей і дитячий будинок сімейного типу (Завантажити)

Соціально-педагогічна діяльність з неповними сім’ями (Завантажити)